Úvodník Mosty inklúzie č. 05/2017

Vážení čitatelia, rok 2017 priniesol rad významných udalostí na národnej, no aj na európskej úrovni. K tým najdôležitejším nesporne patril Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo začiatkom decembra. Hovorilo sa na ňom o základných právach v demokratických…

OSN vyhlásila Medzinárodný deň posunkových jazykov

Dňa 19. decembra 2017 zástupcovia 72. valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku prijali rezolúciu o Medzinárodnom dni posunkových jazykov (angl. International Day of Sign Languages). OSN vyhlasuje 23. september za Medzinárodný deň posunkových jazykov s cieľom zvýšiť…

Európania so zdravotným postihnutím v Európskom parlamente

V Európskom parlamente v Bruseli sa 6. decembra stretlo viac ako 600 ľudí so zdravotným postihnutím, aby s európskymi lídrami spoločne viedli dialóg o svojich právach. Štvrtý Európsky parlament ľudí so zdravotným postihnutím predstavuje významnú udalosť, ktorou sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb…

Príhovor Branislava Mamojku na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, Efektívny dialóg medzi reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a kompetentnými inštitúciami je dôležitý pre úspešnú implementáciu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, pre tvorbu Stratégie zdravotného…

Manifest EDF o Európskych voľbách 2019

Prijatý 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím Brusel, 6. december 2017 Úvod Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí predstavujú európske hnutie v oblasti zdravotného postihnutia…

Uznesenie EDF o Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030 prijaté na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím

Brusel, 6. december 2017 Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho založenia. Delegáti 4. Európskeho parlamentu osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú predstaviteľmi európskeho hnutia zdravotného postihnutia, prijali 6. decembra v Bruseli v nadväznosti na súčasnú Európsku stratégiu…

Mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti

Prijaté 4. Európskym parlamentom osôb so zdravotným postihnutím Brusel, 6. decembra 2017 Vyzývame Radu Európskej únie na prijatie spoločného postupu Zdôrazňujúc význam návrhu Európskeho aktu o prístupnosti (Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských…

O voľbách formálne? V žiadnom prípade

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. No nielen preto bolo právo osôb so zdravotným postihnutím voliť (i byť volený) hlavnou témou zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím začiatkom decembra 2017. Vonkoncom nešlo o formálnu tému. Právo voliť…

Výstava v Európskom parlamente zachytila významné udalosti EDF

Rok 2017 bol rokom, kedy Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zaznamenalo 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravilo EDF fotografickú výstavu s dôležitými okamihmi v histórii organizácie. V chodbe pred rokovacou sálou ju mohli vidieť aj účastníci Štvrtého Európskeho parlamentu…