O voľbách formálne? V žiadnom prípade

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. No nielen preto bolo právo osôb so zdravotným postihnutím voliť (i byť volený) hlavnou témou zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím začiatkom decembra 2017.

Vonkoncom nešlo o formálnu tému. Právo voliť a rovnaký prístup k informáciám či dokonca k volebným urnám a hlasovacím lístkom je v súčasnosti aktuálnou témou vo viacerých európskych štátoch.

Napríklad v Španielsku (na zasadnutí odznel aj príbeh ženy, ktorá pre svoje zdravotné postihnutie musela najskôr robiť test, kým sa úrady rozhodli, či môže ísť voliť), no aj v Poľsku, kde zdravotne postihnutí ľudia bojujú za zachovanie pre nich ústretového korešpondenčného hlasovania, ktoré u našich severných susedov zaviedli od roku 2011.

Viackrát odznel aj dôležitý fakt, že právo voliť je základným predpokladom rovnakého prístupu. No ako ukazuje skúsenosť zo Švédska, je to len začiatok. Aby sa tam zdravotne postihnutí ľudia – táto otázka sa týka najmä osôb s psychosociálnym postihnutím – začali skutočne zúčastňovať volieb, bolo nevyhnutné poskytovať potrebné informácie v zrozumiteľnej forme.

„Politici hovoria rýchlo a o veciach, ktorým nerozumiem. Nevedel som koho voliť,“ poukázal na potrebu poskytovania zrozumiteľnej informácie jeden z belgických účastníkov, ktorý práve z týchto dôvodov chodil doteraz k voľbám s rodičmi. „Ak pomôžete, budeme vďační,“ povedal.

Účastníci zasadnutia parlamentu mali k dispozícii aj informačný materiál v ľahko čitateľnom, zrozumiteľnom formáte. Na Slovensku bol spracovaný informačný materiál v ľahko-čitateľnom formáte k nedávnym župným voľbám, možno ho nájsť na webe Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Halka Tytykalová

Účastníci zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím
Účastníci zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím sediaci v sále

Viacerí prítomní poslanci Európskeho parlamentu povedali, že ešte nikdy nevideli takú zaplnenú sálu. Odzneli poďakovania, že Európsky parlament podporuje tieto aktivity, no aj kritika – napríklad aj k bariérovosti samotného Bruselu.

Tlmočník do posunkového jazyka
Odznas European Disability Forum
Účastníci zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím

Tlmočenie do medzinárodného posunkového jazyka (viaceré delegácie mali aj svojich národných tlmočníkov) a materiály v Braillovom písme. Hluchoslepému účastníkovi celé zasadnutie sprostredkovával cez klávesnicu jeho neúnavný asistent.

Návštevníčky zo Španielska s vodiacim psom a šálom s nápisom Right to vote for all.

Šál s výzvou Právo voliť pre všetkých predstaviteľky Španielska uviazali aj vodiacemu psovi.

Účastníci  Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím zo Slovenska
Označenie s nápisom Slovaquie
Účastníci zasadnutia Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím
Branislav Mamojka prednáša príhovor

Zasadnutia sa zúčastnila 24-členná delegácia zo Slovenska. Umožnili to podporou zo svojich návštevníckych programov Európskeho parlamentu poslankyne Jana Žitňanská a Anna Záborská, dvaja zástupcovia pricestovali vďaka podpore Európskeho fóra zadravotného postihnutia (EDF).

Jana Žitňanská s účastníkmi Štvrtého Európskeho parlamentu ľudí so zdravotným postihnutím

Na úvodnú prednášku o inštitúciách a fungovaní Európskeho parlamentu prišla aj poslankyňa Jana Žitňanská.