OSN vyhlásila Medzinárodný deň posunkových jazykov

Dňa 19. decembra 2017 zástupcovia 72. valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku prijali rezolúciu o Medzinárodnom dni posunkových jazykov (angl. International Day of Sign Languages).

OSN vyhlasuje 23. september za Medzinárodný deň posunkových jazykov s cieľom zvýšiť povedomie o význame posunkového jazyka pri realizácii ľudských práv osôb, ktoré sú nepočujúce.

Voľba dátumu 23. septembra pripomína dátum vzniku Svetovej federácie nepočujúcich v roku 1951 v talianskom Ríme. Tento deň predstavuje vznik medzinárodnej organizácie, ktorá má ako jeden z hlavných cieľov zachovanie posunkových jazykov a kultúry nepočujúcich ako predpoklady k realizácii ľudských práv nepočujúcich.

Prvý Medzinárodný deň posunkových jazykov bude 23. septembra 2018.

Zdroj: World Federation of the Deaf

Roman Vojtechovský