Pohotovostné identifikačné náramky s použitím on-line zdravotnej karty

Spoločnosť PohotovostID, ktorá predáva pohotovostné ID náramky, plánuje ich prepojenie s vlastnou on-line elektronickou zdravotnou kartou. Náramky tak budú môcť lepšie pomôcť v situáciách, kedy treba rýchle lekárske ošetrenie, napr. v prípade pacienta s epileptickým záchvatom.

Prostredníctvom náramku sa záchranári rýchlo dostanú k dôležitým zdravotným informáciám o osobe, ktorá náramok nosí a budú môcť zistiť jej totožnosť. Jeho prostredníctvom sa budú môcť dozvedieť nielen meno a priezvisko užívateľa náramku, no aj základné informácie o jeho zdravotnom stave, informácie o tom, aké užíva lieky, kontakty na ošetrujúcich lekárov, vybrané údaje zo zdravotných záznamov  a o jeho poistení a získať kontakt na blízku osobu ošetrovaného.

Priamo na náramku budú základné údaje o zdravotnom stave jeho majiteľa a z druhej strany náramku jeho ID číslo, ktoré bude slúžiť na identifikáciu osoby v núdzi. Pomocou ID čísla bude mať záchranár možnosť vstúpiť do on-line zdravotnej karty uvedenej osoby.

Karta nebude súčasťou oficiálnej zdravotnej karty pripravovanej alebo prevádzkovanej zdravotníckym systémom, ale súčasťou špeciálneho systému spoločnosti PohotovostID.

Majiteľ ID náramku si vloží sám zdravotné údaje do on-line karty v rozsahu podľa vlastného uváženia. Ochranu údajov zabezpečí spoločnosť PohotovostID a ráta aj s prekladom do cudzích jazykov, aby pomohla aj pri cestovaní do zahraničia.

Zámer vytvoriť On-line zdravotnú kartu (OZK), ktorá bude prepojená s ID náramkom, je jednou z inovácií, ku ktorej spoločnosť priviedli skúsenosti z doterajšieho používania ID náramkov.

Podrobnejšie informácie o zámere a postupe jeho realizácie nájdete na webe spoločnosti www.pohotovostid.cz kde sa dajú náramky aj zakúpiť, zatiaľ však bez prepojenia na on-line zdravotnú kartu.

(red)