Úvodník Mosty inklúzie č. 06/2017

Vážení čitatelia, v poslednom čísle v roku 2017 vám prinášame veľkú dávku informácií o zmenách v legislatíve. Či už takej, ktorá prináša nové možnosti (napríklad oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy od dane, možnosť posielať záchranárom na telefónne číslo 112 SMSku alebo ktoré môže ponúknuť…

BIVIO chystá kolaudáciu

Ambiciózny a najmä užitočný projekt BIVIO sa blíži do finálnej fázy rekonštrukcie. Pripravuje ho Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a aktuálne sa pripravuje na kolaudáciu objektu. „Paralelne so stavebnými prácami sme začali pracovať s prvými klientmi centra – mladými ľuďmi…

Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike počas roka 2017 uskutočnilo projekt Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím sú vzhľadom na špecifiká svojho postihnutia, skupinou, ktorá je veľmi často diskriminovaná prakticky…

Agenda 2030: dlhodobé národné priority sú stanovené

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (Ďalej len „Agenda 2030“) je základným dokumentom prebiehajúceho procesu tvorby podmienok na zabezpečenie stabilného a dlhodobého strategického rozvoja Slovenska. Máme množstvo stratégií, plánov a programov rozvoja, ktoré sú nedostatočne navzájom previazané, príliš rezortné a niekedy…

Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR si poslanci výboru pre financie a rozpočet osvojili a…

Elektronické schránky povinne aj pre občianske združenia

Aj právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, budú musieť povinne využívať elektronickú schránku, hlavne na prijímanie úradných rozhodnutí. Ide teda aj o občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod. Podrobné informácie o aktivácii a používaní elektronických schránok nájdete…

Príprava hodnotenia plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) bol schválený uznesením vlády č. 25 z 15. januára 2014, ktoré ukladá aj jeho hodnotenie každé dva roky. Prvá Správa o plnení…

Oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy od dane

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza inštitút charitatívnej reklamy. Po asignácii dane z príjmov je to ďalší pilier pre financovanie mimovládnych neziskových organizácií. Čo je charitatívna reklama Charitatívna reklama…

Prístupnosť čísla tiesňového volania 112 pre osoby so zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa umožňuje zasielať na linku tiesňového volania č. 112 v prípade potreby i krátke textové správy (SMS). Zákon o elektronických komunikáciách…