Úvodník Mosty inklúzie č. 06/2017

Vážení čitatelia,

v poslednom čísle v roku 2017 vám prinášame veľkú dávku informácií o zmenách v legislatíve. Či už takej, ktorá prináša nové možnosti (napríklad oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy od dane, možnosť posielať záchranárom na telefónne číslo 112 SMSku alebo ktoré môže ponúknuť pripravovaný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). Alebo takej, ktorá pre mnohým bude znamenať nové povinnosti (napríklad pri používaní elektronickej registračnej pokladnice a podobne).

V Mostoch inklúzie však nájdete aj príbeh Yetnebersh Nigussie z Etiópie, ktorá dostala takzvanú alternatívnu Nobelovu cenu. Táto obetavá žena sa stala inšpiráciou pre množstvo ďalších ľudí pri presadzovaní práv a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím. Aspoň touto cestou ju nadácia Right Livelihood Award, ktorá každoročne cenu udeľuje, ocenila za to, že ľuďom so zdravotným postihnutím pomáha uvedomovať si celý ich potenciál a dokázala priniesť zmenu v zmýšľaní spoločností.

Tiež si prečítate, ako sa darí projektu vzdelávania a zamestnávania mladých ľudí s mentálnym postihnutím BIVIO a s koho podporou sa medzinárodný tím nevidiacich a slabozrakých bežcov a ich sprievodcov zúčastnil bežeckého maratónu vo Viedni či v Budapešti. A tiež tom, že k dispozícii je nový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka.

Prajeme vám krásne a pevne veríme, že aj užitočné čítanie.

V nastávajúcom roku 2018 sa Vám ozveme už s tradičným meškaním. Budeme sa však usilovať, aby to bolo skôr ako získame projektové prostriedky na podporu vydávania nášho časopisu.