Behanie s Achillom

„Dnes sa mi akosi nechce…“ Veľmi častá fráza, ktorú si každý z nás určite z času na čas povie. Často sa nám spomínaná vetička vynorí v hlave, aj keď sa máme niekam fyzicky presúvať. Navyše v prípade snehu alebo dažďa naše telo ešte o to viac protestuje.

Tendenciu ku sedavému spôsobu života môžeme považovať za celosvetový fenomén. Ľudí od dlhodobého vysedávania neodstraší ani to, že takýto životný štýl môže spôsobovať vznik kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny či diabetu.

Šport pre všetkých

Aby sa ľudia so zdravotným postihnutím mohli plnohodnotne zapájať do rôznych športových aktivít, je tu určitá potreba ich priebežného sprístupňovania a v neposlednom rade i motivovania samotných záujemcov.

Navyše ani každá krajina v tomto smere neponúka rovnaké podmienky. Zatiaľ čo v rozvojových krajinách je absolútny nedostatok športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím, aj v západných krajinách je stále nutná osveta a práca na sprístupňovaní jednotlivých druhov športov.

Achilles International je pôvodne americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je propagovať športové aktivity (predovšetkým beh) medzi jednotlivcami so zdravotným postihnutím i bez postihnutia.

Maďarská pobočka je tu pre viaceré krajiny

Ide o veľmi aktívnu organizáciu so svojimi pobočkami vo viacerých Európskych krajinách – konkrétne vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku a Nórsku.

V roku 2016 vznikla pobočka Achilles International aj v Maďarsku. Jej hlavnou ambíciou je v súlade so základnou filozofiou Achilles International vytvárať plne inkluzívne tímy zložené z bežcov so zrakovým postihnutím a ich sprievodcov bez tohto postihnutia a aktívna účasť na verejných bežeckých podujatiach.

Keďže každá Európska krajina nemá svoju vlastnú špecifickú bežeckú organizáciu, k maďarskej pobočke Achilles International sa pripájajú bežci so zrakovým postihnutím a ich sprievodcovia aj z iných krajín, akými sú Slovensko, Veľká Británia, Nemecko či Dánsko.

Väčší medzinárodný tím nevidiacich a slabozrakých bežcov a ich sprievodcov sa už napríklad zúčastnil maratónu vo Viedni či maratónu v Budapešti.

Absolútnym vrcholom roka bola účasť bežcov so zrakovým postihnutím na svetoznámom maratóne v New Yorku (the New York City Marathon), ktorý sa pravidelne uskutočňuje v novembri. Nechýbali tu ani slovenskí nevidiaci a slabozrakí bežci – ak si chcete prečítať osobnú výpoveď a dojmy jedného z bežcov, nájdete ich na internete.

Nové priateľstvá

Účasť na medzinárodných bežeckých podujatiach s Achillesom zväčša predstavuje celovíkendovú akciu. Okrem samotného behu tu vznikajú nové medzinárodné priateľstvá a uskutočňujú sa neformálne rozhovory na rôzne bežecké i nebežecké témy. Pre sprievodcov je to navyše vynikajúca príležitosť zistiť napríklad aj to, že nie sú úplne všetci nevidiaci rovnakí, že nemajú všetci prirodzene lepší sluch či nadprirodzené schopnosti – iba, že sú to hlavne ľudia s rôznymi osobnosťami a prejavmi.

Šport nepochybne láme bariéry v spoločnosti, umožňuje zážitok osobného úspechu a je tiež i nástrojom pre budovanie silnej komunity. Ľudia so zrakovým postihnutím sú vždy na spomínaných bežeckých podujatiach vítaní, a to aj tí, ktorí sa chcú zapojiť možno len do kratších bežeckých disciplín.

Viac informácií o organizácii Achilles International.

Tímea Hóková

Spoločná fotografia bežcov postavených na vozovke a usmievajúcich sa do fotoaparáta
Šport nepochybne láme bariéry v spoločnosti, umožňuje zážitok osobného úspechu a je tiež i nástrojom pre budovanie silnej komunity. FOTO – ACHILLES INTERNATIONAL FACEBOOK