BIVIO chystá kolaudáciu

Ambiciózny a najmä užitočný projekt BIVIO sa blíži do finálnej fázy rekonštrukcie. Pripravuje ho Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a aktuálne sa pripravuje na kolaudáciu objektu.

„Paralelne so stavebnými prácami sme začali pracovať s prvými klientmi centra – mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí budú v centre získavať pracovné zručnosti,“ hovorí projektový manažér Marián Horanič. V súčasnosti sa venujú teoretickej príprave na zamestnanie, rozvoju komunikačných zručností, učia sa angličtinu.

BIVIO má byť vzdelávacím centrom, kde sa budú ľudia s mentálnym postihnutím učiť pracovať – vyučia sa tu za pomocných kuchárov, čašníkov, chyžné… A zároveň získajú aj pracovné príležitosti. Prevádzky hotela, reštaurácie a práčovne budú slúžiť širokej verejnosti.

Na Slovensku pridali vzdelávanie

BIVIO je na Slovensku jedinečný projekt. Združenie pri jeho plánovaní hľadalo inšpiráciu aj v zahraničí. „Vzhľadom na to, že sme členskou organizáciou Inclusion Europe, máme čulé kontakty s podobnými organizáciami v zahraničí. Navštívili sme ubytovacie zariadenia, reštaurácie, práčovňu, drevársky podnik v Nemecku a Taliansku. Vieme o tom, že podobné podnikateľské subjekty, kde pracujú aj ľudia s mentálnym postihnutím, existujú vo viacerých krajinách Európy,“ vysvetľuje Horanič.

Na Slovensku k podnikateľskému modelu pridali nový prvok – a síce využiť ich okrem priameho zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím aj ako školiace pracoviská, na ktorých sa budú ďalší ľudia s mentálnym postihnutím v reálnych podmienkach pripravovať na zamestnanie na otvorenom trhu práce.

Výber prevádzok – penzión, reštaurácia a práčovňa – nebol náhodný. Práve segment služieb pre verejnosť sa v zahraničí dlhodobo ukazuje ako najperspektívnejší v zamestnávaní ľudí s mentálnym postihnutím. Ide totiž o zamestnania, ktoré sú menej atraktívne pre bežnú populáciu a zároveň ide o relatívne jednoduché manuálne povolania.

Využijú doterajšie skúsenosti

Centrum začali fyzicky budovať v roku 2015. V rámci pripravovaných prevádzok by samotné združenie malo natrvalo zamestnať minimálne päť ľudí s mentálnym postihnutím. „V jednom čase budeme na zamestnanie pripravovať desať mladých ľudí, ktorým sa budeme snažiť priebežne nájsť miesto na trhu práce,“ hovorí Horanič.

Pri hľadaní pracovných miest a umiestňovaní ľudí na otvorenom trhu práce chcú využiť veľké skúsenosti Agentúry podporovaného zamestnávania. „Veríme, že do karát nám hrá aj aktuálna situácia na trhu práce, kedy je deklarovaný nedostatok pracovných síl práve aj na miestach, na ktoré chceme ľudí s mentálnym postihnutím pripravovať,“ dodáva manažér.

Na jar by sa mohli sťahovať

Ak sa podarí objekt skolaudovať a uviesť do prevádzky podľa plánu, v centre by mohli začať pracovať už počas apríla. Podstatnú časť zdrojov združenie získalo od hlavného sponzora Nadácie Velux. Menšie sumy sa podarilo získať od viacerých nadácií pracujúcich na Slovensku, z verejných zdrojov a aj prostredníctvom verejnej zbierky a finančných darov. Stále však nie je vykrytá celá potrebná suma, čo podľa Horaniča znamená, že sa realizátori nezaobídu bez úveru.

Určité očakávania prináša aj nový zákon o sociálnej ekonomike. „Spoliehame sa na to, že zákon o sociálnej ekonomike bude pre nás osožný. Vzhľadom na to, že ešte nevieme, ako bude implementácia zákona vyzerať v praxi, nemôžeme zodpovedne povedať, nakoľko nám bude skutočne užitočný. Napriek tomu, že máme skôr pozitívne očakávania, sledujeme aj obavy v súvislosti s týmto zákonom, ktoré vyjadrujú ľudia, ktorí so sociálnou ekonomikou už majú skúsenosti,“ dodáva Horanič.

Halka Tytykalová