Súťaž Cesta svetla

Aj tento rok ÚNSS pripravuje fotografickú súťaž pre autorov snímok, ktorých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Organizátor nedáva žiadne obmedzenia ani žiadne vstupné poplatky. Kto chce uspieť však musí prísť s dobrým nápadom.

V čierno-bielom alebo farebnom prevedení svoje dielo spolu s riadne vyplnenou a podpísanou prihláškou pošlite do 30. septembra na adresu ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Odborná porota pozostávajúca aspoň z troch členov posúdi do 20. októbra umeleckú hodnotu doručených prác a rozhodne o tom, ktoré tri sú v danej kategórii najlepšie.

Informácie o počte súťažiacich, zložení poroty, výsledkoch súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny v hodnote 100, 50 a 30 eur, sa na webe unss.sk objavia do konca novembra.

Touto aktivitou únia oslovuje už pätnásty rok nielen fotografov (profesionálnych i amatérskych, umelcov so zrakovým postihnutím, ale aj bez neho), ale aj širokú verejnosť. Tej prostredníctvom viacerých expozícií usporadúvaných naprieč Slovenskom a stolového kalendára predstavujú najzaujímavejšie snímky.

Inšpirujte sa fotografiami, ktoré zaujali porotu v roku 2017 či 2016 a na webe ÚNSS si stiahnite propozície (formát doc, 40kB), informácie o podmienkach (formát doc, 42kB) a prihlášku do súťaže Cesta svetla 2018 (formát doc, 97kB).

Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a spoločnosť VELUX Slovensko.

(red)