Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka

Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka spustený. Možno ho nájsť na www.posunky.sk. Publikovalo ho občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Elektronický prekladový slovník je na Slovensku tzv. unikátnym dielom. Pozostáva z dvoch slovníkov, konkrétne z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do cieľového jazyka.

Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických celkov. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný, alebo dvojručný symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú svoj navzájom odlišný tvar.

Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí posunku: tvar ruky (konfigurácia ruky) a pozícia ruky/rúk v priestore.                

Pod slovníkovým heslom nechýbajú údaje, ktoré sú dôležité pre slovník, napr. uvedenie slov hovoreného komponentu alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku.

Pri hovorenom komponente sa určujú tie slová, ktoré ústne a bezhlasne artikuluje väčšina nepočujúcich používateľov slovenského posunkového jazyka, napr. auto, mama, kvet. Opak pri orálnom komponente sa určujú pohyby pier a/alebo úst, ktoré používajú používatelia slovenského posunkového jazyka pri svojej posunkovej komunikácii, napr. AV, FIFI, mierne vyplazený jazyk.

Zo zemepisného hľadiska vieme, že sa na území Slovenska vyskytuje variantnosť, rozrôznenosť posunkov (ako jedna z vlastností prirodzeného jazyka), preto sú posunky ako jednotky posunkového jazyka zaznamenávané aj podľa danej oblasti v krajine Slovenska.

Dosiaľ na Slovensku neexistoval prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 5 000 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov. K dnešnému dňu je do slovníka vložených 5283 hesiel. S týmto slovníkom ale nekončíme, budeme ho dopĺňať naďalej. Našim cieľom je, aby tento slovník obsahoval najmenej 13 000 hesiel a bol prospešný najmä pre školské účely a tlmočníkov slovenského posunkového jazyka.

Roman Vojtechovský

Screenshot webstránky posunky.sk
Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka vyšiel s finančnou podporou Nadácie Eset, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja. PRINTSCREEN WEBU