Aj v oblasti zdravotného postihnutia sa udeľuje Nobelova cena

Yetnebersh Nigussie, senior poradkyni pre inklúziu v organizácii Light for the World v jeseni minulého roka udelili cenu Right Livelihood Award 2017. Známa je ako „Alternatívna Nobelova cena“.

Cenu jej udelili za inšpiratívnu prácu v oblasti presadzovania práv a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím a za to, že im pomáha uvedomovať si celý ich potenciál a zmenu v zmýšľaní našich spoločností.

Kto je Yetnebersh Nigussie

„Ako človek so zdravotným postihnutím a najmä ako žena so zdravotným postihnutím si skutočne myslím, že keby ľudia so zdravotným postihnutím dostali rovnaké príležitosti už skôr, malo by to pre celý svet mimoriadny prínos,“ povedala Yetnebersh Nigussie.

Jej životným cieľom je ukázať spoločnosti silu a schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Usiluje sa o systémové zmeny, inkluzívnu spoločnosť a dosiahnutie rovnakých práv pre všetkých, chce zlepšiť životy ľudí so zdravotným postihnutím v Etiópii, aj vo zvyšku sveta.

Nehodná vydaja sa stala právničkou

Yetnebersh Nigussie je 35 ročná právnička z Etiópie a vynikajúca obhajkyňa práv zakotvených v Dohovore OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Je vydatá a má dve dcéry, Ahati a Zemu, ktoré sú pre jej život radosťou a inšpiráciou.

O zrak prišla ako päťročná. Vyrástla vo vidieckom prostredí v Etiópii a len o vlások unikla skorej svadbe, pretože ju spoločnosť, v ktorej žila, považovala za osobu nehodnú vydaja.

Yetnebersh prekonala spoločenské a inštitucionálne bariéry – vyštudovala univerzitu v Addis Abebe a získala svoj prvý titul odbore právo. Neskôr získala ďalší titul master (pozn. ekvivalentný slovenskému magister) v odbore sociálna práca.

V súčasnosti sa na Addis Abebskej univerzite venuje štúdiu manažmentu mieru a bezpečnosti v Afrike. Vďaka svojim osobným skúsenostiam, práci a vzdelaniu sa dnes Yetnebersh stala inšpiratívnym autentickým vzorom.

Úsilie o inkluzívnu spoločnosť

Počas štúdia na univerzite Yetnebersh založila Asosiáciu študentiek a bola predsedníčkou ženskej sekcie Etiópskej asociácie nevidiacich. Bola spoluzakladateľkou a stála pri vytváraní Etiópskeho centra pre zdravotné postihnutie a rozvoj (ECDD), ktoré je v súčasnosti vedúcou organizáciou pri implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Etiópii.

Pod vedením Yetnebersh Nigussie sa asociácia rozrástla a zvýšil sa aj jej význam. V súčasnosti má viac ako 50 členských organizácií a 43 pracovníkov na plný úväzok. Viac ako polovica pracovníkov sú ľudia so zdravotným postihnutím.

ECDD sa stalo hybnou silou inklúzie v Etiópii. Podarilo sa mu napríklad zmeniť stavebný zákon v Etiópii, ktorý zaručuje, že všetky nové budovy sú prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Programy realizované ECDD majú základný cieľ zaručiť inkluzívnosť bežných oblastí života, ako sú vzdelávanie, zdravie či živobytie.

Pravidlá pre občiansku spoločnosť

Yetnebersh zohrala aj kľúčovú úlohu v procese ratifikácie dohovoru OSN Etiópiou. Došlo k nej v roku 2009 a tvorí dôležitý právny základ pre inklúziu v krajine. V roku 2013 Yetnebersh Nigussie viedla iniciatívu, ktorej výsledkom bola zmena a doplnenie pravidiel pre programy občianskej spoločnosti v krajine, ktoré boli dlhý čas považované za veľmi problémové, pretože nereflektovali potreby veľkého množstva sociálnych skupín, medzi nimi i ľudí so zdravotným postihnutím.

Jej záujem o spoločnosť však nekončí na úrovni politiky. Začala sa zaoberať aj sociálnym podnikaním. V Addis Abebe otvorila inkluzívnu školu pre diskriminované deti s názvom Yetnebersh Academy. Škola ponúka inkluzívne, priateľské a prístupné prostredie pre 190 detí.

Nenechať nikoho stranou

V januári 2016 Yetnebersh začala pracovať v medzinárodnej organizácii Light for the World, ktorá vykonáva aktivity v oblasti zdravotného postihnutia a rozvoja, ako senior poradkyňa pre inklúziu. V organizácii pôsobila už skôr ako členka jej rady ambasádorov.

Yetnebersh sa so svojimi spolupracovníkmi zameriava v rámci boja proti chudobe na inklúziu a usiluje sa predovšetkým o zvyšovanie sebavedomia ľudí so zdravotným postihnutím a na ich aktívnu účasť v živote spoločnosti. Aktívne sa zapája do prepájania Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a bežného života, neúnavne napĺňa hlavnú zásadu agendy „Nenechať nikoho stranou“.

Ďalšie činnosti v oblasti obhajoby

Yetnebersh pracovala aj pre bývalý Sekretariát africkej organizácie osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je v súčasnosti známy ako Africká aliancia zdravotného postihnutia, tiež v ženskom výbore Africkej únie nevidiacich.

Opakovane prispieva k rozvoju hnutia zdravotného postihnutia na národnej úrovni, napríklad prostredníctvom účasti v projektovom manažmente organizácie Federácia etiópskych národných asociácií osôb so zdravotným postihnutím (FENAPD) či predsedníctvom ženskej sekcie Etiópskej národnej asociácie nevidiacich (ENAB), ktoré vykonávala takmer desať rokov.

Ďalšou organizáciou, ktorej predsedá, je Etiópska národná sieť v oblasti zdravotného postihnutia (ENDAN). Ide o najväčšie konzorcium organizácií v tejto oblasti v Etiópii.

Činnosť Yetnebersh sa neobmedzuje len na oblasť zdravotného postihnutia. Je aktívna aj v iných organizáciách občianskej spoločnosti. Pôsobí napríklad ako spolupredsedníčka Etiópskeho federálneho fóra charitatívnych organizácií a spoločností, ktoré je nezávislým reprezentatívnym orgánom organizácií občianskej spoločnosti v Etiópii.

Ocenenia a úspechy

K ďalším významným oceneniam Yetnebersh patria cena AMANITARE, ktorú získala v roku 2003 v Južnej Afrike za presadzovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a dievčat, cena TIAW, ktorú dostala v roku 2011 vo Washingtone, DC.

Yetnebersh je aj regionálnou víťazkou súťaže o najvplyvnejšiu ženu v oblasti podnikania a vládnutia v Afrike za roky 2015-2016 v kategórii dobré životné podmienky. Cenu udeľovala prestížna organizácia CEO communications so sídlom v juhoafrickej Pretórii.

Odkaz: Sústreď sa na človeka

Vďaka neúnavnému úsiliu sa Yetnebersh podarilo zmeniť vnímanie zdravotného postihnutia v mysliach mnohých ľudí. Jej odkazom je: „Sústreď sa na človeka, nie na jeho zdravotné postihnutie. Máme jedno znevýhodnenie, ale 99 ďalších schopností, na ktorých sa dá stavať!“

Súčasnou ambíciou Yetnebersh je bojovať proti vylúčeniu 15 percent svetovej populácie so zdravotným postihnutím. Chce vytvoriť inkluzívne podmienky pre budúce generácie v rozvojových i tých rozvinutejších krajinách tak, aby sa národná realita prepájala s medzinárodnými rámcami.

Prevzaté zo stránky organizácie Light for the World (red)