Už si nepripomíname Medzinárodný deň nepočujúcich, ale Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Nadchádzajúce septembrové aktivity sú azda najväčšie aktivity komunity nepočujúcich osôb na Slovensku a vo svete. Významné dni sme si pripomínali od roku 1958, avšak na Slovensku to bolo intenzívne každoročne od roku 1978.

Pripomínali sme si Medzinárodný deň nepočujúcich. V posledných rokoch sa pridal výraz Medzinárodný týždeň nepočujúcich podľa poslednej septembrovej nedele. Konkrétne, túto udalosť si pripomíname už od roku 2009.

Pred rokom sa po prvýkrát zaviedol Medzinárodný deň posunkových jazykov, ktorý je stanovený každoročne na deň 23. septembra. Tento sviatok schválila a uznala Organizácia spojených národov (OSN) v decembri 2017.

Svetová federácia nepočujúcich si v roku 2008 vyjednala, aby sa názov Medzinárodného dňa nepočujúcich zmenili na názov Medzinárodný týždeň nepočujúcich s účinnosťou od roku 2009.

Vraj Svetová federácia nepočujúcich nám pred desiatimi rokmi zaslala informáciu, lenže nám to asi ušlo.

Za cennú pripomienku vďačíme českému kolegovi Martinovi Novákovi, riaditeľovi Českej únie nepočujúcich.

Roman Vojtechovský (upravené red)