Úvodník – Mosty inklúzie 04/2019

Vážení čitatelia,

v tomto čísle si môžete prečítať druhú časť analýzy smernice o prístupnosti služieb a tovarov vypracovanej Európskym fórom zdravotného postihnutia. Ľahko zistíte, že je to nielen veľmi dôležitý, ale aj zložitý dokument s viac stupňovým a zvlášť dlhým obdobím nadobúdania účinnosti. Preto sa budeme k nej často vracať v súvislosti s riešením prístupnosti konkrétnych služieb a tovarov najmä v oblasti IKT.

V súčasnosti sa musíme zamerať na ovplyvňovanie transpozície smernice do našej legislatívy tak, aby sa podarilo presadiť viac ako stanovia minimálne požiadavky uvedené v smernici. Samozrejme, budeme upozorňovať poskytovateľov služieb a výrobcov tovarov na to, čo im prinesie implementácia smernice v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Prečítate si aj o tom ako by sa mohla zlepšiť dostupnosť verejnej bytovej výstavby prístupnej osobám so zdravotným postihnutím, ako si predstavujeme zníženie ohrozenia tichými autami a aj novinky z oblasti sociálneho poistenia.

Tešíme sa na vaše námety, príspevky a otázky.

Redakcia