Už si nepripomíname Medzinárodný deň nepočujúcich, ale Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Nadchádzajúce septembrové aktivity sú azda najväčšie aktivity komunity nepočujúcich osôb na Slovensku a vo svete. Významné dni sme si pripomínali od roku 1958, avšak na Slovensku to bolo intenzívne každoročne od roku 1978. Pripomínali sme si Medzinárodný deň nepočujúcich. V…

Aplikácia, ktorá pomáha s emóciami

Odborníci HUAWEI v súčasnosti vyvíjajú novú aplikáciu Facing Emotion (FE), ktorá začína rozoznávaním ľudských emócií. V budúcnosti by mala zvládnuť oveľa viac. Aplikáciu testovali recenzenti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mobil mali v špeciálnom puzdre umiestnenom na krku, aby mohol snímať,…

Budú príspevky aj na elektrické autá bez systému AVAS?

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov. Aj keď oceňujeme ich environmentálny prínos a znižovanie hlučnosti dopravy, ich zavádzanie predstavuje potenciálne…

Prístupné nájomné bývanie

Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím. Existujú síce sociálne nájomné byty pre ľudí s nízkymi príjmami, z ktorých sú niektoré prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím. Ľudia so zdravotným postihnutím si však nemôžu prenajať a…

Uplatnenie práv v systéme sociálneho poistenia

V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe…

Ako do elektronických služieb Sociálnej poisťovne s eID

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID). Zároveň zostáva v platnosti aj doterajší spôsob prihlásenia pomocou tzv. GRID karty. V…

Poistencovi štátu sa započítava len dôchodkové poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti. Ak nie sú dobrovoľne poistení a neplatia si poistné sami, nárok…

Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti: Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a práca s ním je veľmi jednoduchá.…