Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti:

  • spisovanie žiadostí o niektorý z dôchodkov,
  • spísanie zápisnice vo veci týkajúcej sa dôchodkového poistenia
  • agenda zamestnanie a práca SZČO v EÚ a povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne a práca s ním je veľmi jednoduchá. Stačí si otvoriť webovú stránku www.socpoist.sk a kliknúť na Objednajte si termín návštevy v pobočke.

Potrebujete mailovú adresu

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí chcú šetriť svoj čas a plánujú si rezervovať termín návštevy pobočky pomocou rezervačného systému, že musia mať vytvorenú mailovú adresu.

Bez zadania existujúcej mailovej adresy sa požiadavka na rezerváciu nenaplní.

Pre poistenca je však využitie rezervačného systému veľká výhoda, pretože cez mail dostane po zarezervovaní termínu dôležité informácie, ktoré potrebuje vedieť na úspešné vybavenie svojej záležitosti. Získa informáciu, ku ktorému pracovníkovi bude zaradený, kontakt na tohto pracovníka, ale aj zoznam dokumentov, ktoré potrebuje k vybaveniu svojej záležitosti.

Okrem toho mu systém deň pred termínom návštevu pobočky pripomenie a informuje ho, aké doklady nesmie zabudnúť.

Ak poistenec mailovú adresu vytvorenú nemá a ani si ju neplánuje zriadiť, môže uviesť mailovú adresu rodinného príslušníka.

Rezervácia na mieste

Ak poistenec príde do pobočky Sociálnej poisťovne bez objednania a až tam sa rozhodne nečakať, termín si môže rezervovať priamo na mieste – počítač v kiosku pobočky je k tomuto účelu k dispozícii.

Pri ďalšej návšteve už nebude čakať poistenec, ale zamestnanec Sociálnej poisťovne bude čakať na neho.

Za obdobie od 15. januára do 11. júla 2019 zaznamenala Sociálna poisťovňa využitie rezervačného systému v 23 508 prípadoch.

(red, podľa dokumentu Sociálnej poisťovne)