Budú príspevky aj na elektrické autá bez systému AVAS?

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov.

Aj keď oceňujeme ich environmentálny prínos a znižovanie hlučnosti dopravy, ich zavádzanie predstavuje potenciálne ohrozenie života a samostatnosti nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Významným orientačným prostriedkom pre týchto ľudí je práve zvuk generovaný dopravou. Elektrické a hybridné autá pri nízkych rýchlostiach sú veľmi tiché, neposkytujú chodcom zvukovú informáciu o svojej prítomnosti a pohybe a tak ich nevarujú pred možnou kolíziou.

Zvuková signalizácia

Tento problém rieši systém zvukovej signalizácie AVAS  (Acoustic Vehicle Alerting System) ktorý napodobňuje zvuk vozidla so spaľovacím motorom závislý na jeho stave ako je rýchlosť alebo cúvanie.

Predpisom, ktorý ukladá vybavenie elektrických a hybridných vozidiel systémom AVAS je Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku.

Toto nariadenie sa uplatňuje už v praxi. Elektrické a hybridné vozidlá uvedené na trh od 1. júla 2019 musia už mať systém AVAS. Od 1. júla 2021 už budú musieť mať systém AVAS všetky nové elektrické a hybridné autá. Výrobcovia však môžu inštalovať systém AVAS aj pred týmito termínmi.

Príspevky na autá

Záujmom štátov je podpora elektromobility. Preto vytvárajú podporné finančné schémy na nákup takýchto vozidiel. U nás už bola realizovaná jedna takáto výzva.

Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalšiu výzvu v objeme približne päť miliónov eur, ktorá by mala byť spustená koncom tohto roku. Predpokladaný príspevok na čisto elektrické auto je do 8000 eur a na hybridné auto do 5000 eur.

Podľa platnej legislatívy je možné stále predávať aj autá bez systému AVAS, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2019. My však považujeme za neakceptovateľné, aby štát finančne podporoval nákup vozidiel bez systému AVAS.

Preto sme sa obrátili na Ministerstvo hospodárstva SR, aby v rámci pripravovaných i budúcich výziev bol podporovaný  len nákup vozidiel so systémom AVAS. Dúfame, že naše oslovenie sa stretne s pozitívnou odozvou.

(red)