Aký bude Vianočný príspevok v roku 2019

Vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 maximálne vo výške 200 eur. Suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvyšuje na dvojnásobok.

Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 20. júna 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Horná hranica nároku

Zvyšuje sa horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 percent na 65 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR z predchádzajúceho roka.

Vianočný príspevok tak dostane i dôchodca so sumou dôchodku alebo sumou úhrnu dôchodkov vo výške 658,50 eura.

Výška príspevku

Maximálny vianočný príspevok bude 200 eur a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške sumy životného minima 210,20 eura mesačne.

Poberateľom dôchodkov od 210,30 eura do 420,40 eura bude patriť vianočný príspevok v rozmedzí od 199,97 eura do 124,33 eura podľa výšky poberaného dôchodku alebo úhrnu dôchodkov.

Poberateľom dôchodkov od 420,50 eura do 658,50 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 98,82 eura do 13,14 eura.

Vzorce pre výpočet

Pre tých, ktorí by si chceli sumu vianočného príspevku vypočítať, uvádzame vzorce pre jeho výpočet.

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne nepresiahne sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, použije sa pre výpočet vzorec:

VP = 200 – 0,36 * (D – ŽM)

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, použije sa pre výpočet vzorec:

VP = 174,52 – 0,36 * (D – ŽM)

(VP – suma vianočného príspevku, D – suma poberaného dôchodku alebo úhrn súm poberaných dôchodkov, ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú osobu.)

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 pripravuje pre občanov pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej jednoducho zistia, v akej výške im bude príspevok vyplatený.

Kalkulačku záujemcovia nájdu na webe Sociálnej poisťovne, kde bude uverejnená počas novembra.

O výplatu netreba žiadať

O vyplatenie vianočného príspevku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať.

Vyplatí ho automaticky všetkým, ktorým naň vznikne nárok, v decembri 2019.

Milan Měchura