Ako do elektronických služieb Sociálnej poisťovne s eID

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID).

Zároveň zostáva v platnosti aj doterajší spôsob prihlásenia pomocou tzv. GRID karty. V záujme bezproblémového a neprerušovaného využívania e-Služieb Sociálna poisťovňa preto naďalej vydáva klientom na ich požiadanie aj GRID kartu.

Súčasný používateľ e-Služieb, ktorý má pridelenú GRID kartu, si môže aktivovať prihlasovanie pomocou eID priamo na portáli e-Služieb s využitím tejto GRID karty, a to bez toho, aby musel osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne.

Nový (budúci) používateľ e-Služieb si môže zriadiť prihlasovanie pomocou eID alebo GRID karty, avšak iba pri osobnej návšteve pobočky.

Nový spôsob prihlásenia pomocou eID sprístupňuje Sociálna poisťovňa ako bezplatnú a dobrovoľnú možnosť.

Postup aktivácie eID pre existujúcich klientov (s GRID kartou)

Po prihlásení sa do e-Služieb je dostupná položka menu „Nastavenia“, ktorá sa nachádza vpravo hore.

Kliknutím na túto položku a následne na záložku „Bezpečnosť“ je dostupné tlačidlo „Pridať Eid“. Jeho stlačením systém zobrazí aktivačný kľúč, ktorý bude potrebný pri ďalšom prihlásení.

Po odhlásení a opätovnom prihlasovaní je potrebné kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť“, dostupné pod nadpisom „Prihlásenie s e-ID“.

Systém zobrazí výzvu na zadanie predtým vygenerovaného aktivačného kľúča. Po jeho zadaní bude eID spárované s účtom e-Služieb. Ide o jednorazovú aktiváciu.

Postup aktivácie eID pre budúcich klientov

V rámci vybavenia prístupu do e-Služieb pobočka Sociálnej poisťovne vydá klientovi okrem GRID karty aj protokol s uvedeným aktivačným kľúčom.

Pri prihlasovaní je potrebné kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť“, dostupné pod nadpisom „Prihlásenie s e-ID“.

Systém zobrazí výzvu na zadanie predtým vygenerovaného aktivačného kľúča. Po jeho zadaní bude eID spárované s účtom e-Služieb. Ide o jednorazovú aktiváciu.

V oboch prípadoch, po jednorazovej aktivácii eID v rámci e-Služieb, prebieha ďalšie prihlásenie pomocou eID rovnako ako na portáli slovensko.sk (vloženie eID, zadanie BOK), prípadne iné služby verejnej správy.

(red, podľa dokumentu Sociálnej poisťovne)