Access City Award 2018

Európska komisia aj v tomto roku už tradične vyhlásila súťaž o najprístupnejšie mesto Európskej únie.

Slávnostné odovzdanie cien sa tiež stalo tradíciou – ako každý rok, najprístupnejšie mesto sa tešilo zo svojho ocenenia na konferencii, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia, 4. – 5. decembra v Bruseli.

V roku 2017 sa o cenu uchádzalo 26 európskych miest. Po prísnom výbere národných porôt i medzinárodnej európskej poroty sa do užšieho výberu dostali mestá Ľubľana (Slovinsko), Luxemburg (Luxembursko), Lyon (Francúzsko) a Viborg (Dánsko).

Novým víťazom je Lyon

Tento rok sa počas záverečnej časti konferencie najviac tešili zástupcovia francúzskeho Lyonu – nového víťaza súťaže. Mesto bolo označené za inkluzívne a univerzálne prístupné.

Autobusy v meste sú úplne prístupné. Vďaka prístupným zariadeniam v knižniciach, ako napríklad elektronické čítacie lupy, čítače audiokníh a podobne, zaručuje mesto aj prístup všetkých ľudí ku kultúre.

Mesto pre ľudí so zdravotným postihnutím vyvinulo aj digitálne zariadenia a v rámci integrácie na trhu práce má 7,8 percenta štátnych zamestnancov zdravotné postihnutie. V porovnaní s minimálnou kvótou, ktorú požaduje francúzska legislatíva, je tento podiel vyšší.

Zabodovali aj Ľubľana a Luxemburg

Európska komisia ocenila aj slovinskú Ľubľanu druhým a luxemburský Luxemburg tretím miestom.

Ľubľana integrovala prístupnosť do svojej politiky ako takej, vymenovala osobitnú komisiu, v ktorej pracujú aj ľudia so zdravotným postihnutím či seniori, takže aj oni priamo spolupracujú na tvorbe politiky mesta. Luxemburg vynaložil mnoho úsilia, aby zvýšil povedomie svojich obyvateľov, odstránil stigmatizáciu sprevádzajúcu zdravotné postihnutie a podarilo sa mu vybudovať veľmi inkluzívne mesto, v ktorom sa všetci ľudia cítia pohodlne.

Dánske mesto Viborg získalo špeciálnu cenu za zachovanie svojho historického dedičstva a kopcovitého terénu s prístupnou infraštruktúrou.

Prečo sa cena Prístupné mesto 2018 odovzdáva v roku 2017?

Vďaka cene môžu víťazné mestá ukazovať výsledky svojho úsilia pri sprístupňovaní prostredia všetkým počas celého nasledujúceho roka. Budú zvyšovať povedomie o prístupnosti vo svojich mestách i v celej Európe.

Mestá tak dodržia svoj záväzok – pokúsia sa zrealizovať aj svoje plány a podelia sa o príklady dobrej praxe s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Inšpirácia pre ostatných

Aj vaša iniciatíva na zlepšenie politiky a aktivít v oblasti prístupnosti môže byť inšpiratívna pre iné mestá. Európska komisia aj v tomto roku vydala brožúru s výsledkami súťaže Prístupné mesto 2017.

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v brožúre zdôraznila, že politika v oblasti prístupnosti zohráva kľúčovú úlohu pri odstraňovaní bariér, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stále v bežnom živote stretávajú.

V brožúre možno nájsť podrobné informácie o inovačných projektoch, financovaní a kontaktné informácie všetkých laureátov súťaže. Ak sa chce aj vaše mesto zapojiť do súťaže, brožúra je dobrým pomocníkom – navedie, ako vyplniť prihlášku, na ktoré zo súčasných projektov svojho mesta upozorniť. Zároveň je inšpiráciou, čo ešte možno na zvýšenie prístupnosti urobiť.

Dúfame, že bude inšpiráciou aj pre naše slovenské mestá a že aj predstaviteľ niektorého z nich raz bude hrdo stáť pred Európanmi s cenou v ruke.

(red)

Sošky pre víťazov súťaže Access City Award

V roku 2017 sa o cenu Access City Award uchádzalo 26 európskych miest. Získali ju Lyon, Ľubľana a Luxemburg. FOTO – EUROPEAN DISABILITY FORUM (FACEBOOK)