Ako postupovať pri vybavovaní invalidného dôchodku

Pobočky Sociálnej poisťovne sa stretávajú s otázkami občanov, ktorí nevedia, ako žiadať o invalidný dôchodok.

Prvým krokom k jeho vybaveniu je vyplnenie a potvrdenie tlačiva Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná. Toto tlačivo občanovi poskytne príslušná pobočka v mieste jeho trvalého bydliska a vyplní a potvrdí ho jeho ošetrujúci lekár.

Vybavenie invalidného dôchodku uľahčí, ak žiadateľ priloží aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Potvrdené tlačivo potom poistenec prinesie do svojej pobočky, v ktorej si dohodne termín spísania žiadosti a aj posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom.

V pobočke dostane aj informácie o potrebných dokladoch nevyhnutných na spísanie žiadosti. Ich zoznam nájde aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Invalidný dôchodok – uplatnenie nároku.

Invalidný dôchodok občanovi Sociálna poisťovňa prizná vtedy, ak pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav bude mať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % oproti zdravej osobe a súčasne splní podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá je odstupňovaná podľa veku – napr. u občana nad 45 rokov veku je to najmenej 15 rokov poistenia (zamestnania).

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: web Sociálnej poisťovne

(red)