Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale aj zabezpečiť napríklad jeho dostatočnú informovanosť o priebehu letu.

Asistencii v pôsobnosti leteckých dopravcov podlieha predovšetkým:

  • Preprava slepeckých psov s osvedčením na palube lietadla, v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
  • Okrem lekárskeho zariadenia doprava najviac dvoch kusov mobilnej pomôcky na zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou, vrátane elektrických invalidných vozíkov, pričom toto podlieha oznámeniu 48 hodín vopred a možným obmedzeniam, pokiaľ ide o miesto na palube lietadla, ako aj uplatňovaniu príslušných právnych predpisov o nebezpečných tovaroch.   
  • Oznámenie podstatných informácií potrebných na let prístupnými formami.
  • Vynaloženie primeraného úsilia na to, aby boli sedadlá pridelené cestujúcim na žiadosť, podľa jednotlivých potrieb zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou a s prihliadnutím na bezpečnostné pravidlá a voľné miesta.
  • V prípade potreby pomoc pri presune na toalety.
  • V prípade, že zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádza iná osoba, urobí letecký dopravca všetko pre to, aby mohla sedieť vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Spracovala: Mgr. Marcela Rukovanská