Asistencia v pôsobnosti letísk

Asistencia na letiskách musí byť poskytovaná kontinuálne a nepretržito od príchodu k meeting pointu až po nástup do lietadla a to formou, ktorá je jednak dôstojná a rešpektuje potreby jednotlivej ZPO a tiež formou, ktorá zodpovedá medzinárodným štandardom ECAC. Asistovaný je teda celý proces prechodu letiskom vrátane všetkých procedúr, ktorými musí cestujúci pred vstupom na palubu prejsť.

Asistenčné služby a úpravy potrebné na to, aby sa zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou umožnilo:

 • oznámiť svoj príchod na letisko a ich žiadosť o asistenčné služby na určených miestach vnútri a mimo budov terminálov,
 • presunúť sa z určeného miesta k odbavovacej priehradke,
 • prejsť odbavovacím postupom a dať zaregistrovať batožinu,
 • presunúť sa od odbavovacej priehradky do lietadla po absolvovaní pasovej, colnej a bezpečnostnej kontroly,
 • v prípade potreby nastúpiť na palubu lietadla s pomocou výťahov, invalidných vozíkov alebo inej nutnej pomoci,
 • presunúť sa odo dvier lietadla na svoje sedadlo,
 • uložiť a opäť prevziať batožinu na palube lietadla,
 • presunúť sa od svojho sedadla ku dverám lietadla,
 • v prípade potreby vystúpiť z lietadla s pomocou výťahov, invalidných vozíkov alebo inej nutnej pomoci,
 • presunúť sa z lietadla do haly na príjem batožiny a prevziať batožinu, po absolvovaní pasovej, colnej a bezpečnostnej kontroly,
 • presunúť sa z haly na príjem batožiny na určené miesto,
 • stihnúť letecký prípoj v prípade tranzitu, podľa potreby s asistenčnými službami počas letu a na letisku vnútri budovy terminálu a medzi jednotlivými budovami terminálov,
 • v prípade potreby sa presunúť na toalety

V prípade, ak zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádza iná osoba, tejto osobe musí byť na žiadosť umožnené poskytnúť potrebnú pomoc na letisku a počas nástupu a výstupu z lietadla.

Pozemná obsluha všetkých potrebných mobilných pomôcok, vrátane zariadení ako sú elektrické invalidné vozíky, pričom toto podlieha oznámeniu 48 hodín vopred a možným obmedzeniam, pokiaľ ide o miesto na palube lietadla, ako aj uplatňovaniu príslušných právnych predpisov týkajúcich sa nebezpečného tovaru.

Dočasné poskytnutie náhrady za zničené alebo stratené mobilné pomôcky, hoci nie nevyhnutne podľa zásady rovnaké za rovnaké.

Prípadná pozemná obsluha slepeckých psov s osvedčením.

Oznámenie informácií potrebných na let prístupnými formami.

Spracovala: Mgr. Marcela Rukovanská