Chcete vedieť, kto vám v tomto roku venoval 2 %?

Firmy, ktoré v tomto roku pri venovaní 2% zaškrtli súhlas s uvedením svojich údajov prijímateľovi, sa objavia v Zozname všetkých podporovateľov, ktoré bude Finančná správa SR zasielať prijímateľom okolo 31. januára 2017. Iniciály sa teda neobjavujú pri prevádzaných sumách na účtoch prijímateľov. Organizácie sa až po 31. januári dozvedia, kto im poukázal 2%. 

– red –

Zdroj: itretisektor.sk