EDF-Oracle štipendium 2018

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Oracle aj tento rok vyhlásili štipendiumza výskum v oblasti e-prístupnosti. Získala ho MariaIsabelSantos.

Slávnostné vyhlásenie výsledkovEDF-Oracle e-accessibilityscholarshipsa uskutočnilo 22. októbra v Európskom parlamente.

Ocenenie odovzdaliposlankyňa Európskeho parlamentu Olga Sehnalová, člen predsedníctva EDF Thorkild Olesen a viceprezident pre verejné záležitosti spoločnosti Oracle KarlCox.

Platforma pre autistické deti

Maria Isabel Santos získala ocenenie za výskum v rámci doktorandskej práce na portugalskej univerzite Universidade de Aveiro. Vyvinula platformu s názvom LEMA – Learning Environment on MathematicsforAutisticChildren (prostredie na výučbu matematiky pre autistické deti).Ide o platformu s otvoreným prístupom (open-access platform) navrhnutú ako doplnok formálneho vzdelávania.

Maria Isabel Santos povedala, že výhodám digitálneho vzdelávania pri výučbe matematiky detí s autizmom sa nevenuje dostatočná pozornosť. „Neexistuje digitálne prostredie určené na vzdelávanie, ktoré by mohlo doplniť vzdelávanie tohto predmetu.”

Zdôraznila nedostatok nástrojov na úplnú realizáciu inkluzívneho vzdelávania: “Učitelia sa stále stretávajú s množstvom problémov a tieto témy nie sú dostatočne skúmané.”

Tiež má pocit, že napriek jej prelomovému výskumu je táto oblasť výrazne podfinancovaná: “Hľadáme ďalšiu finančnú podporu, aby sme mohli pokračovať vo vývoji platformy. Dokázali sme ju vyvinúť len po tretiu verziu – v tejto chvíli je projekt len prototypom. Potrebujeme realizovať ďalšie aktivity.”

Ťažkosti s financovaním, na ktoré poukázala Maria Isabel Santos, sú vo výskume súvisiacom so zdravotným postihnutím bežné. Práve preto EDF a Oracle založili štipendium v oblasti e-prístupnosti (e-accessibility scholarship), z ktorého sa každoročne poskytuje grant študentovi v nádejnej oblasti výskumu.

Výberová komisia

Víťazku vybrala komisia v zložení: člen výkonného výboru EDF a predseda expertnej skupiny EDF v oblasti IKT Humberto Insolera, poslankyňa Európskeho parlamentu, spolupredsedníčka Disability Intergroup a tieňová spravodajkyňa pre Európsky akt o prístupnosti Olga Sehnalová; riaditeľ programu prístupnosti spoločnosti Oracle Kent Boucher, prezident a výkonný riaditeľ Globálnej iniciatívy pre inkluzívne IKT(Global Initiative for Inclusive ICT – G3ICT)C Axel Leblois aexpert pre stratégie a technológie Web Accessibility Initiative (WAI) pri World Wide Web Consortium (W3C)ShadiAbou-Zahra.

Možnosť uchádzať sa o EDF – Oracle štipendium na rok 2019 bude vyhlásená začiatkom budúceho roku.

(red)