Ocenenie inkluzívneho zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zverejnilo výzvu pre zamestnávateľov mladých ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce ako aj pre organizácie pomáhajúce týmto ľuďom získať prácu na otvorenom trhu.

Výzva

Ste zamestnávateľ ponúkajúci inkluzívne zamestnanie pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý hľadá ich cestu vo svete práce? Alebo sa možno zúčastňujete na nejakej iniciatíve pomáhajúcej mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorá hľadá zamestnania zodpovedajúce ich talentu?

Ak áno, potom by ste sa nám mali ozvať! Mohli by ste sa stať „EDF zamestnávateľom mladých 2019“ (EDF’s Youth Employer of 2019)!!!

Ak sa chcete uchádzať o toto ocenenie, stiahnite si prihlášku.

Formulár prihlášky

Vyplnenú prihlášku vrátane informácie o praxi, ktorú chcete prezentovať, zašlite na adresu haydn.hammersley@edf-feph.org do 31. januára s označením „Good practices in employment for young persons with disabilities“.

Prihlášky budú najprv vyhodnotené Komisiou mládeže EDF, ktorá potom spolu s výkonným výborom EDF vyberie kandidátov na ocenenie.

Prax sa musí vzťahovať na zamestnanie na otvorenom trhu práce. Prax musí byť prínosom najmä pre mladých ľudí do 35 rokov, hoci môže byť vhodná pre zamestnávanie ľudí v každom veku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní do Bukurešti na konferenciu EDF o zamestnávaní, ktorá sa uskutoční 23. marca a uhradíme im cestovné a ubytovanie na jednu noc.

Súvisiace informácie

Dňa 23. marca 2019, výbor mládeže EDF organizuje konferenciu o zamestnávaní mladých ľudí so zdravotným postihnutím (telesným, zmyslovým, intelektuálnym, psychosociálnym atď.). Konferencia sa uskutoční počas zasadnutia predsedníctva EDF v Bukurešti v Rumunsku.

Konferencia bude príležitosťou prediskutovať bariéry, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia so zdravotným postihnutím keď sa usilujú vstúpiť na otvorený trh práce, za prítomnosti predstaviteľov národných rád osôb so zdravotným postihnutím a organizácií osôb so zdravotným postihnutím z celej EÚ ako aj tvorcov politík a zamestnávateľov.

Chceme predstaviť najlepšie príklady zamestnávateľov a iniciatív, ktoré búrajú bariéry zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Chceli by sme, aby sa k nám v Bukurešti pripojili a prezentovali svoje prípady tí, ktorí veria svojim modelom inkluzívneho zamestnávania a podpory inkluzívneho prijímania do zamestnania.

Účel?

Účastníci z celej Európy sa naučia viac o rozvoji a podpore skutočne inkluzívneho a zdravotnému postihnutiu priateľského zamestnávania mladých ľudí.

Na základe hlasovania účastníkov bude jedna zo spoločností/podnikov/služieb, prezentujúcich dobrú prax, vyhlásená za EDF zamestnávateľa mladých ľudí 2019.

(red)