Letisko v Larnake získalo cenu za prístupnosť

Cena Prístupné letisko sa udeľuje každoročne najlepšiemu letisku z hľadiska úrovne prístupnosti, ako aj druhov a kvality poskytovaných asistenčných služieb. Vychádza z rámci Memoranda o porozumení, ktoré minulý rok podpísalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Medzinárodná rada letísk (ACI).

Úlohou ceny je aj motivovať ostatné letiská, aby v čo najväčšej miere odstraňovali prekážky, ktoré cestujúci so zdravotným postihnutím ešte vždy prekonávajú.

Komplexné služby i web

Tento rok cenu dostalo Medzinárodné letisko v Larnake. Porota sa zhodla, že letisko je výnimočné pre mimoriadne iniciatívy v oblasti prístupnosti, má zariadenia na nastúpenie do lietadla, prístupné automaty na registráciu, aj elektronické brány.

Hodnotiaci odborníci uviedli, že larnacké letisko poskytuje cestujúcim dodatočné možnosti, napríklad zásuvky na nabíjanie elektrických invalidných vozíkov, neplatené parkovanie na 120 minút a služby v spolupráci s cestovnými kanceláriami, ktoré majú bohaté skúsenosti v oblasti prístupnosti pre osoby s obmedzenou hybnosťou. V neposlednom rade porotu zaujala prístupná webová stránka letiska.

Pochválili Dublin

Porotu tvoril výkonný výbor EDF a Herald Ruijters, riaditeľ pre investície, inovácie a udržateľnú dopravu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dopravu.

Cenu odovzdali na Valnom zhromaždení Medzinárodnej rady letísk v Európe v Paríži Albert Prévos, člen Výkonného výboru EDF a predseda Rady pre európske záležitosti občanov so zdravotným postihnutím Francúzska (CFHE).

Pochvalu si vyslúžil aj minuloročný víťaz, letisko v Dubline, za pretrvávajúcu vysokú kvalitu služieb v oblasti prístupnosti.

Zdroj: www.edf-feph.eu (red)