Študenti so zdravotným postihnutím môžu dostať štipendium 8 000 eur, tento rok ho získal doktorand z Atén

Európske fórum zdravotného postihnutia v roku 2015 spojilo sily so spoločnosťou Oracle a rozhodli sa podporiť a presadzovať prístupnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Každoročne ponúkajú štipendium vo výške 8 000 eur pre vysokoškolského študenta so zdravotným postihnutím v odboroch, ako napríklad výpočtová technika, výpočtové inžinierstvo, user experience a podobne.

Uchádzači o štipendium musia mať isté úspechy v akademickej oblasti a predložiť tému diplomovej alebo dizertačnej práce z oblasti prístupnosti IKT.

Štipendium od EDF a spoločnosti Oracle tento rok získal Aineias Martos, doktorand z Katedry informatiky a telekomunikácií národnej a Kapodistrijskej univerzity v Aténach. Hlavným cieľom Aineiasovho výskumu je zvýšenie množstva informácií získaných prostredníctvom taktilnej grafiky.

Vylepšuje grafiku

Aineias chce vo svojom projekte zvýšiť prístupnosť taktilnej grafiky. Ide predovšetkým o reliéfnu tlač na papier pomocou braillovských tlačiarní s možnosťou tlače bodov s viacerými rozdielnymi výškami.

Svoj výskum zameral na zlepšenie prístupnosti reliéfov s rozličnými štruktúrami a výškami. Chce pomôcť nevidiacim študentom a odborníkom dostať sa k vedeckému obsahu, najmä ku knihám či iným materiálom, pri ktorých zohráva grafika kľúčovú úlohu.

„IKT sa vyvíjajú mimoriadne rýchlo a tvorcovia aplikácií musia mať na pamäti, že ak ich majú využívať všetci, musia byť prístupné. Prístupné IKT aplikácie zohrávajú dôležitú úlohu pri začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského života a na účasti na ňom,“ povedal laureát súťaže Aineias Martos.

Člen predsedníctva EDF Marcel Bobeldijk sa vyjadril, že najlepšími adeptmi na štipendium sú študenti so zdravotným postihnutím, pretože sa ich téma navrhovania pre všetkých osobne týka. Poznamenal tiež, že cieľom spoločnej iniciatívy je aj podporiť európske univerzity v zaraďovaní témy prístupnosti do študijných programov.

Zelená inováciám

Viceprezident spoločnosti Oracle pre vzťahy s verejnosťou na celom svete Karl Vox uviedol, že pre spoločnosť Oracle je cťou spolupracovať s organizáciu, akou je EDF, a dávať tak zelenú inováciám. „Po úspechu štipendia v minulom roku sa tešíme na to, ako sa Aineiasov návrh stane skutočnosťou a ako prispeje k prístupnosti vedeckej literatúry,“ dodal Vox.

Členmi poroty boli sekretár EDF Rodolfo Cattani, ktorý zároveň vedie expertnú skupinu EDF v oblasti IKT, Olga Sehnalová, poslankyňa Európskeho parlamentu, členka Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Medziskupiny pre zdravotné postihnutie, predseda a výkonný riaditeľ Globálnej iniciatívy pre inkluzívne IKT Axel Leblois a riaditeľ pre program prístupnosti spoločnosti Oracle Peter Wallack.

Zdroj: www.edf-feph.eu (red)