Minimálna mzda opäť porastie

Minimálna mzda sa od januára zvýši zo súčasných 405 na 435 eur. Vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keďže sociálni partneri sa na jej výške opäť nedohodli. Najnižšia mzda vzrastie o 30 eur mesačne, čo predstavuje v čistom prevedení nárast o 19,10 eura, teda na 374,11 eura. Hodinová minimálna mzda sa zvýši z 2,328 na 2,50 eura.

Odporúčaním Európskeho výboru sociálnych práv  je, aby čistá minimálna mzda dosahovala aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy. V budúcom roku bude tento podiel na úrovni 52 %.

– red –

Zdroj: https://www.employment.gov.sk