Ako sa zvýšia – valorizujú dôchodky v roku 2017

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vychádza sa pritom z priemerných mesačných súm dôchodkov platných k 30. júnu 2016. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Novela zákona o sociálnom poistení ustanovuje pevné sumy zvýšení dôchodkových dávok v roku 2017 nasledovne:

 1. 8,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,
 2. 2,50 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 3. 7,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
 4. 3 eurá, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 5. 7,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,
 6. 2,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,
 7. 4 eurá, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
 8. 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
 9. 5,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
 10. 2,30 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
 11. 2,60 eura, ak ide o sirotský dôchodok,
 12. 1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

Milan Měchura