Nepočujúci oslávili desaťročnicu, neodradili ich ani prekážky

Krajské centrum ANEPS Žilina (ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska) oslávilo začiatkom júna 10. výročie vzniku. Členovia a podporovatelia ANEPS zorganizovali trojdňovú oslavu s pútavým programom, kde nechýbali umelecké vystúpenia, tvorivé workshopy, diskusie a prezentácie.

Výročie oslavovalo Krajské centrum ANEPS Žilina, ktoré už 10 rokov poskytuje služby pre všetkých sluchovo postihnutých ľudí v celom Žilinskom kraji. Ich členmi či klientmi sú nielen nepočujúci, ktorí sú odkázaní na tlmočenie do posunkového jazyka, ale aj nedoslýchaví, ohluchnutí, ľudia s kochleárnym implantátom.

„Toto 10. výročie sme pripravili na 3 dni, aby sme mohli pozvať všetkých, ktorí stáli pri nás od začiatku, pomáhali nám a tiež so spolupracujúcimi občanmi, organizáciami, mestom a krajom. Každý deň bol pripravený pestrý kultúrny program a veľmi si ceníme, že pozvanie prijali aj osobnosti zo sociálnej oblasti, ako aj primátor Mesta Žilina a poslanci MZ v Žiline, boli medzi nami aj poslankyňa Janka Žitňanská, predseda NROZP v SR Branislav Mamojka a mnohí iní,“ hovorí Jana Filipová, prezidentka ANEPS.

Jana Filipová a Peter Fiabáne tlieskajú pri torte so sviečkou a číslom 10
Prezidentka ANEPS Jana Filipová a primátor Mesta Žilina Peter Fiabáne pri oslavách 10. výročia KC ANEPS Žilina. Foto: Archív ANEPS

Návšteva zo zahraničia

Medzi Nepočujúcich zavítala tiež Phillipa Tucker, koordinátorka medzinárodných projektov Európskeho fóra osôb so ZP (EDF), ktoré podporujú aj aktivity členských organizácií NROZP v SR. „Predstavili sme jej našu organizáciu, bolo to veľmi príjemné stretnutie a veríme, že spolupráca s NROZP v SR, s jej členskými organizáciami ako aj s pani Tucker z EDF bude naďalej prínosom,“ dodáva Jana Filipová.

Odišla z práce, aby sa venovala nepočujúcim

Ako spomína Jana Filipová, začiatky boli veľmi ťažké. „Nič nefungovalo, neboli zamestnanci, nebolo nikoho, kto by sa venoval sluchovo postihnutým. Ja som v tom čase čakala prvé dieťa, keď ma kontaktovala Alenka Štrbáková z Vrútok, ktorá bola tlmočníčkou posunkového jazyka a venovala sa tejto skupine ľudí,“ spomína Jana Filipová, dnes už ako prezidentka ANEPS.

Oslovila ju, aby sa začala venovať skupine Nepočujúcich, pretože si ju vážili a radi prijímali od nej pomoc. „Ja som v tom čase išla iným smerom a bola som zamestnaná v súkromnom sektore. Tak nejako počas tohto obdobia som sa rozhodla, že sú tu nepočujúci, ktorí sú na tom s komunikáciou a uplatnením horšie ako ja a začala som aktívne pôsobiť v Žiline,“ spomína Jana Filipová.

Zo schátraného priestoru miesto pomoci

Podarilo sa im zohnať schátraný priestor priamo v centre mesta, ktorý postupne zveľaďovali. Potom prišla na rad registrácia ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, počas ktorej sa stretávali s rôznymi prekážkami a neochotou, ale postupnými krokmi to dokázali.

„Dnes poskytujeme poradenstvo celkovo 380 občanom s rôznou poruchou sluchu a reči, tlmočenie a pomoc v žilinskom kraji. Máme 5 zamestnancov a okolo 20 dobrovoľníkov,“ bilancuje Jana Filipová. Krajské centrum v rámci záujmových aktivít organizuje rôzne prednášky, kurzy, pobyty, športové, kultúrne a iné aktivity podľa záujmu členov, ktorých má 120.

Prístup spoločnosti sa zmenil

Či zmena nastala alebo nie, vedia najlepšie posúdiť tí, ktorí sa aktívne venujú skupine ľudí s nejakou formou postihnutia alebo samotní znevýhodnení. Podľa Jany Filipovej tu istá zmena nastala: „Niekde je horšia, niekde lepšia. Ak by som sa mala pozrieť napríklad na zamestnanosť, tak v tomto má sluchovo postihnutý občan veľmi málo možností“.

Lepšiu budúcnosť vidí v digitalizácii. „Tá napreduje, takže sluchovo postihnutému pomáha prekonať bariéru v komunikácii, napríklad telefonovanie, práca na PC. Nie každý je však schopný čítať s porozumením a manuálna práca ide tiež do zabudnutia. Na druhej strane je viac informácií v posunkovom jazyku, no nie každý posunkový jazyk ovláda,“ vysvetľuje Jana Filipová.

Na ceste k nezávislému životu

Spoločnosť si viac uvedomuje, že sú medzi nimi ľudia s rôznym druhom znevýhodnenia. „My potrebujeme mať hlavne vytvorené podmienky, aby sme mohli v spoločnosti fungovať nezávislejším životom a o tom je napr. aj potreba indukčných slučiek. Bariéry tu budú vždy, ale postupnými krokmi vieme zmeniť to málo, čo niekomu pomôže,“ uzatvára prezidentka ANEPS.

Zuzana Rojíková