Nevidiaci odborníci prepisujú audiozáznamy

Český sociálny podnik Transkript online ponúka službu prepis audiozáznamu do textovej podoby. Robia ho nevidiaci odborníci, ktorí sa dokážu maximálne sústrediť na hovorené slovo – sú zárukou dokonalej presnosti i v prípade nižšej zvukovej kvality záznamu. Dosahujú rýchlosť písania až 500 úderov za minútu a dokonale ovládajú gramatiku svojho jazyka.

Túto službu si môžu objednať jednotlivci i organizácie a pracovníci dokážu prepis vyhotoviť už za jednu hodinu od prevzatia zákazky. Všetci pracovníci sú viazaní striktným etickým kódexom a dohodou o mlčanlivosti.

Prečo si dať prepísať audiozáznam?

Táto služba je vynikajúcim riešením, keď chcete mať kvalitný dokument o uskutočnení a obsahu porád, rokovaní, zasadaní, konferencií, diskusných panelov či okrúhlych stolov. Ušetrí čas autorom reportáží či študentom, ktorí potrebujú rýchlo prepísať audiozáznam prednášky či rozhovorov pre spracovanie výskumov.

Doslovný prepis audiozáznamu hovoreného slova je prehľadný dokument s možnosťou rýchleho a pohodlného vyhľadávania, ktorý je nenáročný na archiváciu, odstraňuje nejasnosti, zostručnenie, nepresnosti či subjektívnu interpretáciu, ktoré sú reálnym rizikom pri zápise v priebehu konania akcie.

Ako to celé funguje?

Zaslanie audiozáznamu hovoreného slova v niektorom zo štandardných formátov (mp3, waw) na prepis je možné nahrať prostredníctvom webového formulára www.nadiktujto.cz. Zákazníka následne nakontaktuje koordinátor služby ohľadom podrobnejšieho zadania zákazky.

Ďalším spôsobom je nahratie súboru na niektoré webové úložisko a následné zaslanie odkazu emailom. Súbor možno aj jednoducho zaslať ako prílohu emailu alebo odovzdať osobne na CD alebo USB kľúči.

Zákazník dostane prepísaný text emailom vo formáte doc, prípadne ako Google dokument.

Na spoločnosti je sympatické, že v praxi napĺňa zásady sociálneho podnikania, zamestnáva nevidiacich v službách z oblasti komunikácie pre nepočujúcich a nedoslýchavých. Benefitom pre zákazníkov je nákup v režime tzv. náhradného plnenia, čo znamená až o 36 percent nižšiu konečnú cenu ako v konkurenčných spoločnostiach.

Táto služba nás v redakcii mimoriadne zaujala, najmä jej status sociálneho podniku, a veríme, že čoskoro bude podobná a v rovnakom meradle dostupná aj u nás.

Zdroj: www.helpnet.cz (red)