Nové pracovisko Sociálnej poisťovne v Bratislave – Karlovej Vsi

V budove Miestneho úradu Karlova Ves otvorila  Sociálna  poisťovňa nové vysunuté pracovisko, spadajúce pod bratislavskú pobočku. Vchod do pracoviska je zo strany Perneckej ulice – č. 37.

Pracovisko zabezpečuje túto agendu:

Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia

V oblasti poistenia v nezamestnanosti: agenda v plnom rozsahu
V oblasti garančného poistenia: agenda bude aj naďalej vykonávaná na pracovisku na Záhradníckej 153, poskytovať sa budú základné informácie

Odbor nemocenského poistenia

  • preberanie žiadostí o nemocenské dávky
  • vydávanie potvrdení o vyplatených nemocenských dávkach
  • poskytovanie základných informácií vo veci nárokov na nemocenské dávky zamestnancom, samostatne zárobkovo činným osobám a dobrovoľne nemocensky poisteným osobám

Odbor dôchodkového poistenia

  • agenda spisovania žiadostí o dôchodok, okrem žiadostí o invalidný dôchodok, tie sa budú spisovať na pracovisku Záhradnícka 153
  • poradenská a konzultačnú činnosť
  • vydávanie potvrdení o dávkach dôchodkového poistenia
  • preberanie podaní spadajúcich do príslušnosti dôchodkovej agendy

Odbor poistného

  • kompletná agenda pre samostatne zárobkovo činné osoby, zamestnávateľov, zamestnancov a poistencov štátu
  • vybavovanie grid kariet

Úradné hodiny pracoviska:

Pondelok                   8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 14.00
Streda:8.00 – 17.00 
Štvrtok:8.00 – 14.00 
Piatok:8.00 – 14.00

-red-

zdroj: Sociálna poisťovňa