Obzrime sa za INSPO

Vlani sa konferencia o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami chtiac-nechtiac presťahovala do on-linu, 21. ročník sa však už opäť mohol uskutočniť v Kongresovom centre Praha. Prednášky dokumentujúce veľký pokrok v oblasti asistenčných technológií, možnosť priamo na mieste sa oboznámiť s ponukou kompenzačných pomôcok, programov a aplikácií 35 vystavovateľov, to všetko vyvolalo u návštevníkov mimoriadny ohlas. Už dnes má INSPO 2022 prisúdený nie marcový, ale októbrový termín, rezervované nie pražské Kongresové centrum, ale miesto v on-line, a v pozícii hlavného organizátora nie BMI sdružení, ale Středisko Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne.

„Tento ročník sa po organizačnej i obsahovej stránke veľmi vydaril,“ reagoval na moju prosbu o zhodnotenie Jaroslav Winter, predseda BMI sdružení a šéfredaktor portálu Helpnet.cz. „Prebehol v osvedčenom formáte – predpoludňajšie prednášky vo veľkej sále spoločné pre všetkých a popoludní sa tematicky rozdelili do troch sekcií. Jedinou chybičkou krásy, ktorú sme však ako usporiadatelia nemohli ovplyvniť, bola nízka účasť. Spočiatku všetko nasvedčovalo tomu, že rekordných 521 účastníkov z roku 2019 vysoko prekonáme, ale prišiel COVID-19, v marci 2020 sa konferencia konať nemohla a po dvojnásobnom odložení sa v Kongresovom centre Praha uskutočnila až 17. októbra 2021. Medzitým sa pod vplyvom pandémie množstvo ľudí odhlásilo – z celkovo 768 registrovaných sme očakávali 420, napokon dorazilo len 305. Obavy z prudko rastúceho počtu nakazených boli zrejme priveľmi silné, hoci sme vyžadovali, aby sa všetci preukázali potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu. Menšia návštevnosť ale nijako neovplyvnila spokojnosť vystavovateľov, ktorých sme tento rok mali 35. Naopak, na nezáujem zo strany účastníkov sa ani zďaleka sťažovať nemohli.“

Odpoveď na otázku, čo Jaroslava Wintera zaujalo na tomto ročníku najväčšmi, sa rodila ťažšie.

„Nedokážem vybrať jednu vec. Ako človeka, ktorý zostavuje program, ma asi najviac zaujalo a potešilo, že i ľudia, ktorí majú o asistenčných technológiách prehľad, alebo sa nimi dokonca sami zaoberajú, boli prekvapení až udivení, kam až sa vývoj dostal. Napokon to je jedným z cieľov konferencie – prezentovať nové technológie, uľahčujúce život ľuďom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia a naznačovať trendy, kadiaľ sa vývoj uberá.“ 

Vypísať a vyrozprávať sa z každodennosti

Súčasťou pätnástich ročníkov konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Internet a můj handicap. Z programu sa nevytratila ani tento rok, dohoda s hlavným podporovateľom však priniesla zmenu nielen názvu, a to na Cena ČSOB Internet a můj handicap, ale predovšetkým kritérií a zamerania. Šťastie v nej môžu pokúšať autori so zdravotným postihnutím, ktorí prostredníctvom blogov, vlogov, videí, podcastov (vlastných alebo vytvorených v kolektíve), príp. iných foriem internetovej komunikácie (Facebooku či Instagramu) informujú verejnosť o každodennosti so zdravotným postihnutím a on-line priestor využívajú na výmenu skúseností. Pravdaže, podmienkou je, aby nešlo o jednorazovku.

Tohto roku prisúdila porota prvenstvo Ladislavovi Kratochvílovi, ktorý po operácii hlavy v deň svojich štyridsiatich narodenín stratil sluch. Netrvalo dlho a začal prevádzkovať web www.kochlear.cz, neskôr založil facebookovú skupinu Skryté titulky – (televize, videa, DVD), ktorá má už 2093 členov vrátane Slovákov. Medzitým si na iDnes založil svoj vlastný blog, časom sa ujal blogu Ztlumeno, ktorý na tomto portáli beží pod hlavičkou organizácie ORBI PONTES. Od tej doby je viac-menej jediným prispievateľom s priemerom 742 prečítaní. Druhé a tretie miesto v súťaži obsadili Pavlína Soušková a Marie Zemanová. S hlavnými aktivitami všetkých troch ocenených sa môžete oboznámiť prostredníctvom videoprofilov, ktoré nakrútila Hanka Kosová. 

Že vám Praha nevyšla? Počkajte si na nahrávky!

Vďaka Středisku Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne sa aj vám ujde poriadna porcia noviniek. Videozáznamy dvadsiatich štyroch prednášok, tlmočených do českého posunkového jazyka a ošetrených titulkami budú po spracovaní zverejnené na kanáli konference INSPO na YouTube. Predpoludňajší blok je už zvedavcom k dispozícii, zvyšné príspevky pribudnú do mesiaca.

Na záver k zmenám

„Dôvod, prečo dochádza k zmene organizátora, je jednoduchý,“ objasňuje Jaroslav Winter. „V 73 rokoch už nemám toľko síl, koľko by som si prial, a po 21 ročníkoch si konferencia zaslúži niekoho, kto príde s novými impulzmi a posunie ju ďalej. Našťastie, voľba nástupcov bola veľmi jednoduchá. Středisko Teiresiás je technologickým partnerom INSPO od roku 2014, spolupráca s jeho pracovníkmi bola vždy výborná a s podporou študentov so špecifickými potrebami majú obrovské skúsenosti. Skrátka, kompetentnejšieho nástupcu nepoznám. Kontinuita zostane zachovaná, navyše vďaka ich medzinárodným kontaktom možno očakávať, že sa im podarí zaistiť viac zahraničných prednášajúcich. Ja ale úplne nekončím – hodlám pokračovať ako garant za obsahovú stránku konferencie,“ uzatvára Jaroslav Winter.

Nový organizátor však nebude jedinou budúcoročnou zmenou. S tradičným jarným termínom konania sa nepočíta a INSPO je v plánoch jesenných. Vzhľadom na to, že v 2022 sa Česká republika ujíma európskeho predsedníctva a v Kongresovom centre sa voľný termín nenájde, INSPO 2022 prebehne on-line. Od roku 2023 sa tam ale opäť vráti.

Dušana Blašková