Predsedníctvo EDF sa stretlo v Helsinkách

Zasadnutie predsedníctva European Disability Forum (EDF) sa konalo 8. a 9. novembra v Helsinkách. Počas fínskeho predsedníctva EÚ sa zišlo 132 zástupcov organizácií ľudí so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie.

Predstavitelia Európskeho fóra zdravotného postihnutia mali možnosť stretnúť sa s fínskou premiérkou Antti Rinne v piatok 8. novembra.

Zasadnutiu predsedníctva predchádzal Seminár o prístupnosti dopravy a stavebného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Seminár bol zavŕšený prijatím rezolúcie, ktorá upozorňuje na potrebu ďalších dôležitých krokov na účinnú podporu prístupnosti v Európe.

Preklad rezolúcie nájdete v samostatnom článku v rubrike Ako to funguje v EÚ a vo svete.

Predsedníctvo sa venovalo týmto témam a prijalo nasledujúce rozhodnutia:

  • Boli prijatí dvaja noví asociovaní členovia, SightsaversAgile (strešná organizácia organizácií osôb so zdravotným postihnutím v Švajčiarsku). EDF má v súčasnosti 100 členov, čo predstavuje viac ako 3000 organizácií v Európskej únii.
  • Diskutovalo sa o výsledkoch a dopadoch aktivít dosiahnutých v roku 2019 vrátane schválenia Európskeho aktu o prístupnosti a kampane zameranej na európske voľby a ich prístupnosť.
  • Schválil sa pracovný plán EDF na rok 2020.
  • Aktualizovali sa zamerania činností voči inštitúciám EÚ vrátane úsilia znovu vytvoriť v Európskom parlamente Disability Intergroup a zamerania prvých kontaktov s novou Európskou komisiou. Predsedníctvo pripomenulo členským organizáciám, aby kontaktovali svojich poslancov a požiadali ich o podporu vytvorenia Disability Intergroup. Európsky parlament totiž vytvára len obmedzený počet poslaneckých skupín v závislosti od podpory poslancov a politických skupín. Oficiálne rozhodnutie o ustanovení nových poslaneckých skupín prijme Európsky parlament v decembri. Disability Intergroup existuje nepretržite už od roku 1976 a EDF verí, že získa potrebnú podporu aj pre toto volebné obdobie. NROZP oslovila všetkých slovenských poslancov, ktorí síce vyjadrili podporu Disability Intergroup, ale zatiaľ žiadny z nich neprejavil záujem o členstvo v nej.
  • Bol schválený postup a obsah kampane EDF na zabezpečenie komplexného uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím pri tvorbe novej stratégie EU v oblasti zdravotného postihnutia na roky 2020 – 2030.
  • Diskutovalo sa a aktualizoval sa obsah činností EDF zameraných na ukončenie nútenej liečby a nedobrovoľného umiestňovania a izolácie osôb so zdravotným postihnutím a na pokračovanie kampane proti prijatiu návrhu dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo convention), ktorý je potenciálnym ohrozením slobody najmä osôb s mentálnym a psychosociálnym postihnutím v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Účastníci zasadnutia boli informovaní o nedávnom zneužívaní páchanom na osobách s psychosociálnym postihnutím na Ukrajine. Prezentovali sa alternatívy k nútenej liečbe vrátane pozitívneho vývoja vo Fínsku a o celej problematike sa diskutovalo.
  • Predsedníctvo EDF odporučilo EÚ pri najbližších voľbách nominovať vlastného kandidáta za člena Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Na stretnutí sa zúčastnila aj Pilvi Taipale, zástupkyňa riaditeľa oddelenia pre humanitárnu politiku a financovanie Ministerstva zahraničných vecí Fínska a Rea Konttinen, programová koordinátorka nadácie Abilis.

Účastníci s nimi diskutovali o zapojení EDF do ich humanitárnych aktivít.

Na záver diskusie s účastníci dohodli, že EDF podporí šírenie v EÚ novej príručky stáleho medzi-agentúrneho výboru (IASC) o začleňovaní osôb so zdravotným postihnutím do humanitárnych aktivít.

Budeme tiež pokračovať spolu s ECHO (Generálne riaditeľstvo pre Európsku civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci) na ich dokumente Operačný sprievodca: Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím v EU financovaných operáciách humanitárnej pomoci).

Zasadnutie predsedníctva EDF v Helsinkách umožnila podpora Fínskeho fóra zdravotného postihnutia, Fínskeho predsedníctva EÚ, ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva životného prostredia, ministerstva dopravy a komunikácií a ministerstva hospodárstva a zamestnanosti.

Podľa EDF board meeting, Helsinki

(red)