Župa podporila revitalizáciu záhrady v BIVIO

Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa podarilo zrealizovať projekt s názvom Úprava záhrady – centrum BIVIO. Informovalo o tom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Realizácia projektu umožnila zakúpiť a osadiť vo verejne prístupnej záhrade centra BIVIO…

Levočské múzeum nominovali na ocenenie

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je nominované v kategórii NAJ kulturno-náučné zariadenie/atrakcia Prešovského kraja 2019. Informovalo o tom na sociálnej sieti Facebook. Zaujímavú anketu s následným ocenením vyhlasuje už po šiesty raz Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Ocenenie Najlepší v…

Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 13. novembra sa pod vedením štátneho tajomníka Branislava Ondruša uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V centre záujmu boli aj deti Na začiatku zasadnutia sa výbor zaoberal kontrolou…

Viete ako kontaktovať poslancov Európskeho parlamentu?

Aby ste našli kontaktné údaje členov európskeho parlamentu, môžete použiť nástroj na vyhľadávanie na stránkach Európskeho parlamentu. Každý poslanec má webovú stránku, na ktorej si môžete nájsť jeho e-mail, telefónne čísla a spojenia na sociálnych sieťach. Ak budete chcieť písať…

Viete aké sú úlohy EÚ ombudsmana

EÚ ombudsman (verejný ochranca práv) je veľmi dôležitý pre nás a pre ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím v  Európskej únii. Zmluva o fungovaní EÚ- článok 228, popisuje inštitút ombudsmana EÚ a všetky podrobnosti o práci ombudsmana nájdete na jeho webovom sídle. Webové…

Poslanecká novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Národná rada SR schválila 18. októbra 2019 menšiu novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Predkladateľkou bola poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková. Novela nadobudne účinnosť 1. júla 2020. Zmeny peňažného príspevku na opatrovanie…

Obdobie poistenia pre dôchodok možno zhodnotiť aj dodatočne

Ak poberateľ dôchodku zistí, že mu nejaká doba poistenia nebola pri výpočte dôchodku zhodnotená, môže o zhodnotenie tejto doby požiadať dodatočne neformálnou žiadosťou (listom). Žiadosť musí obsahovať rodné číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca a musí byť vlastnoručne podpísaná. K…

Výška poistného za poistencov štátu nie je vždy rovnaká

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 202 996 osôb, za ktoré štát platí poistné na dôchodkové poistenie. Najviac bolo osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a invalidné dieťa do 18 rokov (150 866), poberateľov opatrovateľského príspevku (24 306)…