Župa podporila revitalizáciu záhrady v BIVIO

Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sa podarilo zrealizovať projekt s názvom Úprava záhrady – centrum BIVIO.

Informovalo o tom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Realizácia projektu umožnila zakúpiť a osadiť vo verejne prístupnej záhrade centra BIVIO stoly, stoličky a lavičky, ktoré spríjemnia návštevníkom záhrady pobyt v nej.

Aj toto vybavenie pomôže rozvoju komunitného života v Bratislave v Rači, nakoľko v záhrade združenie plánuje organizovať viacero komunitných aktivít a projektov.

Cieľom projektu BIVIO je vytvoriť vzdelávaco-rehabilitačné stredisko, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím možnosti na získanie praktických vedomostí a zručností potrebných na umiestnenie sa na trhu práce a nevyhnutných pre samostatný život.

Ambíciou je poskytovať viacero typov vzdelávacích a rehabilitačných aktivít a praktickú prípravu na výkon konkrétnych zamestnaní.

(red)

Nová záhrada a jej vybavenie v centre Bivio.
Nové vybavenie pomôže rozvoju komunitného života v bratislavskej mestskej časti Rača. FOTO – ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V SR