Úvodník – Mosty inklúzie 07/2019

Vážení čitatelia,

Vedeli ste, čo robí ombudsman Európskej únie a ako môžete osloviť poslancov Európskeho parlamentu? Alebo by sa vám viac zišla informácia o uplatnení práv v systéme slovenských sociálnych služieb alebo o dôchodkoch?

Aj v novembri sme pre vás pripravili mozaiku tém z rôznych oblastí života, spoločnosti, a legislatívy.

Budeme radi, keď sa zapojíte svojimi námetmi, správami alebo inou formou do tvorby nášho časopisu. Alebo keď budete zdieľať vaše skúsenosti, tak ako nájdete vo výzve k téme o elektrických autách v rubrike Bude vás zaujímať.

Veríme, že okrem praktických informácií vás zaujme aj reportáž Očami Josefa Zbraneka z konferencie Múzeá a galérie pre všetkých a potešia vás krátke správy zo života organizácií, ktoré sa venujú práci so zdravotne postihnutými ľuďmi.

Prajeme príjemné čítanie.

Redakcia