Poďakovanie a príležitosť pre dobrovoľníkov

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

Tento deň sa častejšie označuje ako Medzinárodný deň dobrovoľníkov (IVD). Ponúka príležitosti pre dobrovoľnícke organizácie a jednotlivcov. dobrovoľníci, aby podporovali dobrovoľníctvo, povzbudzovali vlády, aby podporovali dobrovoľnícke úsilie a uznávali dobrovoľnícke príspevky k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Medzinárodný deň dobrovoľníkov je podporovaný programom OSN pre dobrovoľníkov (UNV).

V roku 2019 je témou inkluzívna budúcnosť a presadzovanie rovnosti v spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníctva. Príležitosť k výzve napríklad využilo združenie Mladiinfo Slovensko spoločnou akciou s Centrum Rodiny Dúbravka.

(red)

Fotografie z programu Erazmus
Deň dobrovoľníctva s Mladiinfo Slovensko. FOTO – FACEBOOK MLADIINFO SLOVENSKO