Česi zverejnili štatistiky

Medzi obyvateľmi Českej republiky vo veku 15 a viac rokov, ktorí žili v domácnostiach, bolo podľa výberového zisťovania Českého štatistického úradu v roku 2018 zhruba trinásť percent osôb so zdravotným postihnutím.

Spolu to bolo 1152-tisíc osôb, ktoré boli pre zdravotné ťažkosti dlhodobo obmedzovaní pri vykonávaní bežných činností.

O zistenia informoval český portál pre osoby so špecifickými potrebami Helpnet.cz.

U viac ako polovice spomínaných osôb zdravotný stav posúdil lekár a úrady im priznali invalidný dôchodok, príspevok na starostlivosť alebo mobilitu, alebo získali niektorý z preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím.

So zdravotnými ťažkosťami sa niektorí už narodili – to sa týka približne 14 percent osôb so zdravotným postihnutím. Oveľa častejšie sa obmedzenia spôsobené zdravotnými ťažkosťami objavujú až počas života spolu s prichádzajúcimi chorobami alebo po úrazoch. Ochorenia boli príčinou zdravotného postihnutia u 85 percent osôb, úraz u zhruba 12 percent osôb.

Helpnet zverejnil aj odhady pre deti do 15 rokov. Štatistické zisťovania v tejto oblasti totiž komplikuje nedostatok údajov alebo ich nedostupnosť.

Odhad celkového počtu detí do 15 rokov so zdravotným postihnutím predstavoval v roku 2018 117-tisíc. To je sedem percent všetkých detí v uvedenom veku.

Z toho bolo 37,4 tisíca dievčat (4,6 % všetkých dievčat) a 79,6 tisíca chlapcov (9,2 % všetkých chlapcov).

V školách bolo zapísaných 107,6 tisíca žiakov do 15-tich rokov. Ich podiel zo všetkých žiakov bol približne osem percent.

Najviac ich bolo v základných a v materských školách.

Podiel žiakov so zdravotným postihnutím bol v materských školách 3,1 percenta, v prípravných triedach základných a špeciálnych škôl to bolo 13,9 percenta, na základných školách 10,4 percenta a na stredných školách 1,9 percenta.Najčastejším postihnutím žiakov v týchto školách boli závažné vývinové poruchy učenia, správania a mentálne postihnutie.

V bežných triedach materských škôl bolo integrovaných 38,8 % detí so zdravotným postihnutím, v základných školách 74,6 % žiakov so zdravotným postihnutím, a to s výraznými rozdielmi medzi krajmi.

(red)