Levočské múzeum nominovali na ocenenie

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je nominované v kategórii NAJ kulturno-náučné zariadenie/atrakcia Prešovského kraja 2019. Informovalo o tom na sociálnej sieti Facebook.

Zaujímavú anketu s následným ocenením vyhlasuje už po šiesty raz Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.

Päť hlavných kategórií

Nominácie sa podávajú do konca novembra 2019 v piatich hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu a v novej kategórii, ktorá pribudla tento rok Remeslo má zlaté dno.

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu budú udelené ocenenia za celoživotný prínos, vzdelávanie, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu v samospráve.

Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2019 prispeli k rozvoju turizmu a k zvýšeniu návštevnosti kraja (podujatia, atrakcie, festivaly a podobne).

V kategórii zariadenia môžu byť nominované kultúrne, náučné zariadenia a atrakcie, informačné kancelárie, ubytovacie a reštauračné zariadenia. Kategória NAJ zamestnanec je otvorená šikovným zamestnancom z oblasti služieb, ako sú sprievodcovia a informátori v kultúrnych a informačných zariadeniach, kuchári, barmani, someliéri, čašníci a podobne.

História všetkých „pédií“ na jedno mieste

Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne postihnutie.

V súčasnosti je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.

Pre nepočujúcich má na svojom webe k dispozícii videosprievodcu v posunkovom jazyku.

Tu je krátke video o jednom z nových exponátov pre nevidiace deti.

(red)