Výška poistného za poistencov štátu nie je vždy rovnaká

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 202 996 osôb, za ktoré štát platí poistné na dôchodkové poistenie.

Najviac bolo osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a invalidné dieťa do 18 rokov (150 866), poberateľov opatrovateľského príspevku (24 306) a osôb, za ktoré platí poistné štát v období poskytovania materského (26 502).

Osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotný postihnutím (ŤZP) bolo 1 281.

Prečo to tak je

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom štátu, že poistné na dôchodkové poistenie štát neplatí za všetkých poistencov rovnako.

Ak nastane situácia, že fyzická osoba spĺňa podmienky, aby za ňu štát platil ako za svojho poistenca z rôznych dôvodov, zvolí pre ňu Sociálna poisťovňa automaticky výhodnejšiu možnosť.

Štát platí poistné za túto fyzickú osobu len raz, teda nie z viacerých dôvodov.

Môže napr. nastať situácia, že jedna fyzická osoba sa stará o dieťa do šiesteho roku veku a je zároveň osobným asistentom pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

V takom prípade je pre fyzickú osobu výhodnejšie, keď je poistencom štátu z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, keďže vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie, je vyšší, a teda na účely dávok z dôchodkového poistenia (napr. starobný dôchodok a invalidný dôchodok) sa započítava vyššia suma.

Zmena vymeriavacieho základu

Štát platí poistné za fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šiesteho roku veku a za fyzické osoby, ktoré sa starajú o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku z vymeriavacieho základu, ktorý je 60 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platiaceho dva roky pred kalendárnym rokom, za ktorý sa platí poistné.

V roku 2019 je mesačný vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné štát za tieto skupiny poistencov, vo výške 572,40 eura, v roku 2020 bude vo výške 607,80 eura.

Za poistencov štátu z dôvodu výkonu osobnej asistencie alebo z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie štát platí poistné z nižšieho vymeriavacieho základu, a to vo výške 50 percent jednej dvanástiny uvedeného všeobecného vymeriavacieho základu.

V roku 2019 je mesačný vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné za tieto skupiny poistencov, vo výške 477 eur, v roku 2020 to bude vo výške 506,50 eura.

Podľa Sociálnej poisťovne

(red)