Trikrát o Európskej únii

Pripravili sme pre vás trojicu článkov, ktoré informujú o faktoch a možnostiach týkajúcich sa aj zdravotne postihnutých osôb v Európskej únii.

Viete ako sa EÚ venuje rozvojovej spolupráci?

Európska únia hrá kľúčovú úlohu na medzinárodnej scéne  pokiaľ ide o podporu rozvojových krajín . EÚ inštitúcie a členské štáty sú spolu najväčším darcom vo svete a poskytujú viac ako 50 percent celosvetovej Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), ktorá bola v roku 2017 až 146,6 miliárd amerických dolárov.

Samotné EÚ inštitúcie sú 4. najväčším darcom s 16,39 miliardami amerických dolárov v roku 2017. Pomoc Európskej únie mieri do všetkých regiónov sveta. Údaje môžete nájsť na webe EU Aid Explorer.

Politika rozvojovej pomoci  EÚ je implementovaná v rámci Agendy 2030, Nového konsensu EU o rozvoji a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (najmä článok 32). Špeciálne v súlade s Novým konsensom EÚ o rozvoji , EÚ “ znovu opakuje svoj záväzok vyčleniť najmenej 20% svojej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na sociálnu inklúziu a humanitný rozvoj“. Tento záväzok zahŕňa podporu osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií na celom svete , ako aj podporu úsilia partnerských krajín zameranú na implementáciu a monitoring Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ako sú zapojené inštitúcie EÚ ?

Na centrálnej úrovni v Bruseli  sú v podstate dva subjekty Európskej komisie, ktoré sú zodpovedné za tvorbu politiky rozvojovej spolupráce:          

Tieto dve generálne riaditeľstvá úzko spolupracujú  s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorá je diplomatickou službou EÚ.            

Na úrovni národných štátov je viac ako 140 delegácií Európskej únie po celom svete zodpovedných za realizáciu a poskytovanie pomoci v partnerských krajinách.

Ako celosvetovo poskytujú inštitúcie EÚ rozvojovú pomoc?

V nadväznosti na etapu programovania, čo je nevyhnutný krok, v ktorom GR DEVCO, DG NEAR, EEAS a partnerské krajiny definujú stratégiu rozvojovej pomoci, jej priority a rozsah financovania, podpora je poskytovaná najmä dvomi spôsobmi:

  • Projektová forma, čo predstavuje sériu aktivít zameraných na jasne stanovené ciele s definovaným časovým rámcom a stanoveným rozpočtom. Príkladom projektu rozvojovej pomoci EÚ na ktorom sa EDF zúčastňuje, je Bridging the Gap.
  • Rozpočtová podpora , reprezentovaná prevodom peňazí na účet národnej pokladnice partnerskej krajiny na podporu určitej národnej rozvojovej politiky. Finančná podpora môže byť tiež zameraná na konkrétne odvetvia ( zdravotníctvo , školstvo , doprava, atď.).         

Nová programovacia etapa bude potrebná po schválení rozpočtu EÚ na roky 2021-2027. Európska komisia navrhla venovať 89,2 miliárd na vonkajšie akcie v priebehu najbližších 7 rokov . Tento návrh ešte musí byť schválený.                

Podľa EDF Members‘ Mailing #40

(red)