Prístupné vyhľadávanie televíznych programov s audio komentárom a so skrytými titulkami

Spoločnosť RTVS vysielajúca televízne programy TV1 a TV2 upravila svoj webový portál www.rtvs.sk do prístupnejšej formy aj pre ľudí so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím. Úprava sa týka časti televízny program.

Boli doplnené možnosti filtrovania televízneho programu aj podľa doplňujúcich informácií uvádzaných pre jednotlivé vysielané tituly. Teraz je možné zobraziť iba tituly obsahujúce audio komentár alebo skryté titulky, ale aj podľa iných parametrov ako je napríklad ich veková vhodnosť, prípadne podľa kombinácie uvedených parametrov.

Voľby sú vyberané pomocou začiarkavacích políčok pre jednotlivé atribúty na stránke RTVS.

Po označení príslušného políčka sa jeho vplyv ihneď prejaví na zobrazených tituloch. Táto možnosť filtrácie pribudla za polia s výberom titulov na konkrétny deň a jeho dopoludnie, popoludnie alebo celý deň, ktoré boli na stránke dostupné doteraz.

Touto úpravou sa vyhľadávanie programov s audio komentárom alebo so skrytými titulkami na portáli RTVS stalo jednoduchším, rýchlejším a prístupnejším aj pre používateľov so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím.

Takto majú zároveň k dispozícii programy aj s najaktuálnejšími zmenami. Už nie je potrebné prácne vyhľadávať tieto programy prechádzaním zoznamu všetkých vysielaných programov alebo sa spoliehať napríklad na špecializovaný výber programov s audio komentárom, ktorý uverejňuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na svojom webovom portáli www.unss.sk.

Radi by sme verili, že aj ďalšie televízie budú nasledovať túto užitočnú iniciatívu RTVS.

(red)