Úvodník – Mosty inklúzie 01/2023

Letná sezóna je už v plnom prúde. A s ním prichádza i prvé číslo časopisu Mosty inklúzie, ktorý vás aj tento rok bude sprevádzať miestami, životmi ľudí a organizácií akokoľvek ovplyvnenými zdravotným postihnutím. V aktuálnom čísle prinášame témy, ktoré sa nám podarilo zozbierať pre vás v nedávnom období.

Začneme hneď témou číslo jedna pre NROZP v SR, a to snemom, ktorý sa konal 22. júna 2023 v zariadení Bivio v bratislavskej mestskej časti Rača. Snem priniesol niektoré dôležité zmeny vrátane zmeny názvu organizácie, o čom sa viac dočítate v našom článku.

Počas snemu sme sa s viacerými delegátmi rozprávali o i. o aktivitách v aktuálne realizovanom projekte Ascend 2. Momentálny pohľad na jeho priebeh očami kolegov z EDF prinášame v texte o druhej fáze tohto projektu.

Hovorí sa, že kultúra zušľachťuje ducha človeka. Do akej miery však zušľachťujeme kultúru my, aby bola prístupná aj pre ľudí so zdravotným postihnutím? Na to sa pozrieme v našom článku o tom, ako postupne aj nevidiaci spoznávajú kultúrne pamiatky – vďaka hovoriacim rámom.

Od kultúry v galériách prejdeme ku kultúre resp. nekultúre v našom správaní. Štatistiky sú, žiaľ, neúprosné a v prípade násilia hovoria o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím mu čelia až dvakrát častejšie ako bežná populácia.

Kiež by sme si všetci vybíjali energiu nie násilím ale zdravým pohybom. Práve tak ako to robia účastníci akcie Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex, na ktorú sme sa pozreli s jej hlavnou organizátorkou.

Po náročnom športovom výkone ďaleko od domova je potrebné niekde zložiť širák či prilbu a dobre si odpočinúť. Nie je však nocľah ako nocľah. Ak vám trochu záleží i na vlastníckom pozadí ubytovacieho zariadenia, prečítajte si článok o ocenení SozialMarie za rok 2023, ktoré získal aj projekt zo Slovenska.

Ostrý zrak je, obrazne povedané, základom každej investigatívnej práce napríklad aj pri skúmaní vlastníckych väzieb problematických osôb. V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, v rámci svojho preventívneho skríningového programu, robia maximum pre to, aby predovšetkým deti, naši budúci investigatívci, mali zrak nielen obrazne ale doslova čo najlepší. Ich projekt Zdravé oči už v škôlke získal nedávno zaujímavé ocenenie. Aj o tom v aktuálnom čísle.

V texte Michala Hercega “Petržalský Impulz skončiť nechce, pomôcť mu môžeme aj my“ sa dočítate o aktuálnych neľahkých výzvach v tejto organizácii a tiež o tom, že pomôcť môžeme aj my.

Možno ste už zachytili informácie o pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb a jej možnom vplyve na osobnú asistenciu. NROZP v SR vydala k tejto téme svoje stanovisko, ktorého znenie si môžete prečítať v aktuálnom čísle.

V závere vám ponúkame články o nedávnom Výročnom valnom zhromaždení Európskeho fóra osôb so zdravotným postihnutím a s ním spojenom podujatí Európsky parlament osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa konali v Bruseli aj s účasťou zástupcov NROZP v SR. Chýbať nebude ani text vyhlásenia k deinštitucionalizácii, to začiatkom júna adresovala NROZP v SR spolu s ďalšími organizáciami ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej.

Príjemné letné čítanie vám za tím autorov praje,

Stanislav Sokol