Viete, čo sú to európske normy?

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď.

Normy sú kľúčové na zaručenie primeranej úrovne kvality, bezpečnosti, priateľského životného prostredia, a tiež prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Európske normy (EN) sú normy schválené uznávanými európskymi štandardizačnými organizáciami: ETSI (normy pre technológie), CENELEC (elektrotechnické normy) a CEN (akýkoľvek druh noriem nepokrytých predchádzajúcimi dvomi subjektami).

Európske normy sú užitočné na implementáciu  politík EÚ, ako je napr. verejné obstarávanie.

Ak je nejaká európska norma schválená, všetky konfliktné národné normy s rovnakým predmetom musia byť zrušené. Naviac, keď je európska norma uznaná Európskou komisiou ako prostriedok na potvrdenie súladu s určitou legislatívou, je norma označená ako harmonizovaná.

Preto harmonizované európske normy (HEN) sú kľúčové pre správnu implementáciu špecifického práva.

European Disability Forum (EDF) spolupracovalo na troch dôležitých európskych normách:

HEN 301 549 pre prístupné technológie, Harmonizovaná Európskou komisiou pre potvrdenie súladu so Smernicou o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných subjektov;

EN 17161 pre prístupnosť na základe navrhovania pre všetkých, ktorá môže byť použitá ako kritérium na výber ponúk vo verejnom obstarávaní, ktoré rešpektujú prístupnosť;

EN 17210 (v procese finalizácie) o prístupnosti stavebného prostredia.

Žiaľ, len ETSI normy sú bezplatne dostupné. CEN a CENELEC normy je možné kúpiť od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

PodľaEDF members mailing’s #35

(red)