Železničná doprava a lodná doprava

Železničná doprava Občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má…