Získanie vodičského oprávnenia osobou so zdravotným postihnutím

Motorové vozidlo smie viesť iba osoba, ktorá vlastní vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý: dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území…

Parkovanie osôb so zdravotným postihnutím

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov.  Ľudia so zdravotným postihnutím v centre Bratislavy za parkovanie neplatia Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne a pohybovo…

Cestovanie autobusmi, mestskou hromadnou dopravou, vnútroštátnymi a medzinárodnými linkami

Autobusy,  prípadne iné obdobné dopravné prostriedky (trolejbus, električka, mikrobus atď.), sú veľmi často využívané prostriedky prepravy. Občania s obmedzenou mierou mobility majú možnosť využívať tzv. bezbariérové, nízkopodlažné autobusy, do ktorých sa bez väčších problémov dostanú aj sami. Ich nevýhodu je…

Železničná doprava a lodná doprava

Železničná doprava Občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má…