Čo prináša vládny program v sociálnej oblasti

Čítanie programových vyhlásení vlád (ďalej len PVV) nie je asi obľúbenou a bežne rozšírenou disciplínou. Ako nám však pravidelne pripomínajú predstavitelia členských organizácií SFOZP, veľa z toho, čo politici do PVV napíšu, sa týka aj priamo nás, ľudí so znevýhodnením.…

Sprístupnenie komunikácie a podujatí v rámci predvolebných kampaní osobám so zdravotným postihnutím – kontrolné zoznamy

V Európskej únii žije viac ako 87 miliónov osôb so zdravotným postihnutím. Väčšina volebných kampaní však stále nezohľadňuje ich potreby v oblasti prístupnosti. Osoby so zdravotným postihnutím sú často zbavené svojho práva kandidovať a hlasovať z dôvodu prekážok v prístupnosti…

Dvakrát žmurkni a fúkni – techniku už vieme ovládať bez dotyku

Ostatný ročník INSPO, konferencie o asistenčných technológiách pre osoby so zdravotným postihnutím, sa opäť venoval technologickému vývoju a pokrokom, ktoré umožňujú ľuďom so znevýhodnením viesť nezávislý život. Po pandemickom online ročníku sa konferencia vrátila do Prahy, kde sa koncom novembra stretli viacerí…

Prístupnosť a zrozumiteľnosť boli témami konferencie Agora

Súbežne s technologickou konferenciou INSPO prebiehala aj konferencia Agora, ktorá sa venuje bariéram na webe a prístupnosti webových lokalít. Konferenciu otvorili Boris Janča, súčasný riaditeľ Strediska pre pomoc študentom so špecifickými potrebami Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne, a jeho predchodca Petr Peňáz. Príspevky konferencie…

Úvodník – Mosty inklúzie 06/2023

Meno Jany Žitňanskej je nám pre jej viaceré aktivity v prospech ľudí so zdravotným postihnutím mnohým dobre známe. V rozhovore so Zuzanou Pellovou zhrnie svoju doterajšiu prácu a naznačí aj to, čomu sa chce venovať v blízkej budúcnosti. Jana Žitňanská päť rokov zastupovala Slovensko…

Jana Žitňanská: Najviac ma trápi to množstvo predsudkov, ale aj prístup niektorých ľudí, ktorí dokonca ľuďom so zdravotným znevýhodnením doslova závidia príspevky

V rozhovore s Janou Žitňanskou, bývalou poslankyňou NR SR, ktorá sa dlhoročne venuje problematike zdravotne znevýhodnených, sa dozviete nielen o aktuálnych zmenách týkajúcich sa ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj o tom, čo ju v spoločnosti najviac trápi. Prezradila nám tiež, na ktoré úspechy je…

Čo je nové v železničnej preprave osôb so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou?

Dňa 7. júna 2023 nadobudlo účinnosť revidované nariadenie ES 782/2021 o právach cestujúcich v železničnej doprave. Tým boli práva cestujúcich pri cestovaní vlakom aktualizované a v niektorých prípadoch posilnené oproti nariadeniu 1371/2007. Odteraz sú cestujúci v EÚ lepšie chránení v…

Janko z Levíc ako príklad úspešnej integrácie a ďalšie príbehy z Detského činu roka

Občianske združenie Detský čin roka každoročne vyhlasuje rovnomennú súťaž, v ktorej sa prezentujú výnimočné skutky detí z celého Slovenska. Môže ísť o záchranu ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc iným ľuďom či prírode. Aktérmi týchto emotívnych príbehov sú…

Gabriela Dobrovičová: Rodičia, musíme myslieť aj na seba, lebo keď tu nebudeme my, neviem, kto tu bude pre naše deti

Gabriela Dobrovičová pochádza z Košíc. Mala dobre rozbehnutú kariéru, no život sa jej pred 7 rokmi zmenil. Narodila sa jej zdravá dcéra Marínka, ktorá v troch týždňoch dostala zápal mozgových blán. Doteraz s ňou nepretržite rehabilitujú. Gabriela sa vzdala všetkého a naplno sa venovala…

Stratégia + hráčska zručnosť = curling

Dva štvorčlenné tímy, celkovo 16 žulových kameňov s pripevnenou plastovou rukoväťou a váhou takmer 20 kilogramov, špeciálne upravená ľadová plocha s niekoľkými dráhami, zápas rozdelený do ôsmich endov. Čo je ale hlavné, Slováci na krásnych miestach, dokonca obťažkaní medailami zo svetových turnajov…