Máme vysokokvalifikovaných ľudí, len potrebujú niečo prispôsobiť, odkazuje firmám Eva Metonová

Mať zamestnanca so zdravotným postihnutím je pre väčšinu firiem prakticky nepredstaviteľné. Je za tým nedostatočná osveta alebo obava z fungovania s človekom, ktorý veci robí trochu inak ako sme zvyknutí? My sa vám ozveme. Tak končí pohovor nejedného uchádzača o prácu. Pri ľuďoch so…

Anketa pri príležitosti 20. výročia vzniku našej organizácie

Pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP), ktorého pôvodný názov bol Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) sme sa obrátili na členské organizácie so štyrmi otázkami, ktoré nájdete nižšie. Odpovedalo týchto 7…

Dvadsiate výročie vzniku očami Ivety Mišovej

Na otázky z našej ankety k 20. výročiu odpovedá pani Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, podpredsedníčka Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím (SFOZP), ktoré ste do jesene 2023 mohli poznať pod názvom Národná rada občanov so zdravotným…

Spolu s vami, spolu s nami…

…sme tu už 20 rokov. Občianske združenie Snepeda, ktorého predsedom je Roman Vojtechovský, vzniklo v Lučenci pred dvoma desiatkami rokov. Pôvodne sa volalo Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, nedávno názov pozmenilo iba na Snepeda. Hlavným cieľom občianskeho združenia je zapájať…

Jozef Griač: Chcel som sa postaviť proti osudu všetkých, ktorí nedokázali nájsť ďalšiu cestu svojím životom

Jozef Griač má tridsaťštyri rokov. Žije so zdravotným znevýhodnením spastická kvadruparéza. Pôsobí v občianskom združení Imobilio a je členom zdravotnej a sociálnej komisie v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Jeho vášňou okrem športu je kultúra ako taká, z nej veľmi vyčnieva divadlo. Žiješ v…

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím má šesťdesiat rokov

Spojenú školu na Mokrohájskej ulici v Bratislave, ktorú navštevujú najmä deti s telesným postihnutím, pravdepodobne poznáte. Nie každý však vie, že v jej rozľahlom areáli už šesťdesiat rokov sídli aj Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Ide o…

Nevidiaci pri podpisovaní nepotrebujú svedka ani úradnú zápisnicu

„S kým ste prišli? Zavolajte svojho sprievodcu, nech nám to tu za vás podpíše!“ Situácia, ktorá je ľuďom so zrakovým postihnutím dobre známa. Porozumieť informovanému súhlasu či zmluve a na znak súhlasu ju podpísať je právom takmer každého človeka, ktorý, samozrejme,…

Čo prináša vládny program v sociálnej oblasti

Čítanie programových vyhlásení vlád (ďalej len PVV) nie je asi obľúbenou a bežne rozšírenou disciplínou. Ako nám však pravidelne pripomínajú predstavitelia členských organizácií SFOZP, veľa z toho, čo politici do PVV napíšu, sa týka aj priamo nás, ľudí so znevýhodnením.…