Mladí hackovali zdravotníctvo, našli spôsob ako neprísť o zrak

Prevencia je takmer najčastejšie skloňované slovo, ktoré sa používa v súvislosti s predchádzaním rôznych ochorení. Najmä tých degeneratívnych, pre ktoré je liečba náročná a často až nemožná. Farmaceutická spoločnosť Rosché prišla v novembri s projektom, ktorého myšlienkou je osloviť mladých ľudí s entuziazmom, nepohltených systémom.

V spolupráci s ďalšími organizáciami zorganizovali v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zdravotnícky hackathon, ktorý bol rozdelený na chirurgické a oftalmologické druhy startupov. Medzi oftalmologickými bola na stole téma prevencie vekom podmienenej degenerácie makuly, ktorá je častým ochorením vedúcim k úplnej strate zraku. Rizikovými faktormi nie sú len fajčenie a zlý životný štýl, ohrozenou skupinou sú i ľudia po 45. roku života, ktorí si ochorenie často v úvode nemusia ani všimnúť.

Vekom podmienená degenerácia makuly je ochorenie sietnice. V jej centre, nazývanom aj makula alebo žltá škvrna, dochádza k deštrukcii buniek, následkom čoho pacient prichádza o zrakovú ostrosť a neskôr vedie k strate zraku. Ochorenie má suchú aj vlhkú formu, pričom dostať sa zo suchej do vážnejšej vlhkej formy nie je ojedinelé.

Aby ľudia v zrelom veku neprichádzali o zrak, existuje jednoduchá testovacia Amslerova mriežka, ktorá odhalí poruchu aj v skorom štádiu. Ako ju dostať medzi ľudí? A ako komunikovať s populáciou, ktorá nie je v prevažnom počte digitálne aktívna? Aj to riešili tímy z rôznych odvetví, spoločností či kútov Slovenska.

Problematiku im vysvetlili odborníci

Aby tímy lepšie pochopili svoje zadanie a celú diagnózu, v prvej polovici dňa si vypočuli prednášku o vekom podmienenej degenerácii makuly. Po nej sa mohli pýtať otázky smerujúce na očného lekára, oftalmologické sestričky a tiež pracovníčky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a osoby so zrakovým postihnutím. Tieto informácie mali potom preniesť do svojich startupov.

Riešenia, ako predísť ochoreniu, ktoré v neskoršom veku berie zrak, boli vo výsledku skutočne jednoduché. Inovátori v skupinách boli ľudia, ktorí sa stretávali s viacerými skupinami ľudí, s rôznymi generáciami, z rôznych komunít. Pochopiť problém a predovšetkým uchopiť jeho riešenie a zostrojiť plán, hoci zatiaľ len na papieri, bolo prvým krokom k tomu ako predísť zrakovému postihnutiu v neskoršom veku. A bola to skutočne výzva.

Budúci zdravotníci aj informatici

V tímoch sme našli ľudí z rôznych profesií, ktoré im ponúkali ďalšie pohľady na riešenia. Pozoruhodné postrehy prišli z tímu, ktorý sa skladal prevažne zo študentov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici. Budúci zdravotníci, ktorí majú v rámci svojho štúdia povinnú prax, navrhli, že v rámci nej budú chodiť do malých obcí a v spolupráci s Červeným krížom rozširovať povedomie o vekom podmienenej degenerácii makuly a jednoducho testovať ohrozené skupiny aj na vidieku, kde je dostupnosť k lekárom obmedzená.

Tím dvoch mladých informatikov zase prišiel s nápadom pre digitálne aktívnych ľudí v strednom veku, ale aj pre aktívnych seniorov, ktorí používajú smartfón alebo tablet. Inovatívnym spôsobom prišli na to ako ukázať tejto komunite jednoduchý diagnostický postup, ktorý dokáže včas odhaliť ochorenie a používateľ zariadenia sa o vekom podmienenej degenerácii makuly dozvie informácie, ktoré ho posunú k očnému lekárovi a k samotnej liečbe.

Síce už známym ale veľmi viditeľným projektom sa stali aj rôzne osvetové dni niektorých ochorení a ich zviditeľnenie pomocou prezentačných akcií. Podobne ako funguje napríklad Svetový deň glaukómu by mohol odštartovať svoju každoročnú tradíciu aj deň, ktorý by bol venovaný vekom podmienenej degenerácii makuly. To bol nápad ďalšieho tímu, ktorý okrem iného prišiel s mnohými prezentačnými nápadmi, ako priniesť Amslerovu mriežku medzi ľudí.

Nápady, ktoré prinieslo dokopy päť tímov, hodnotila porota zložená z ľudí z mnohých manažérskych pozícií rôznych profesií. Tak trochu to pripomínalo známu reláciu Jama levova. Tam, kde sa spoja mladí so staršími, laici so zdravotníkmi, bežná verejnosť s tou odbornou a napokon aj dvaja odborníci z rozdielnych profesií, môžu vzniknúť úžasné nápady, ktoré potrebujú už len cieľavedomého projektového manažéra a dobrý tím. A to je cesta ako možno predísť takmer čomukoľvek. Aj diagnóze, ktorá je časom nezvratná.

Zuzana Rojíková